A robot szó hallatán manapság egészen más jut az eszünkbe, mint néhány száz évvel vagy akár évtizedekkel ezelőtt. Érdemes belelapozni a magyar értelmezőszótárba, melyben igeként a középkori szóhasználat szerinti jelentése: „földesúrnak, vármegyének stb. igás v. kézi napszám formájában végzett kötelező ingyen munka; úrdolga”, illetve átvitt értelemben „meglehetősen a kényszerből, lélek nélkül végzett unalmas, nehéz munka.” Vagyis a „robot”, mint cselekvés a monoton, lefokozott állapotú
munkát jelent, melynek gyümölcse élvezhetetlen a munka végzője számára. A robot mai jelentése inkább a tárgyhoz, a „robothoz“ kötődik, mely az értelmetlen, egysíkú munkát végzi el az emberek helyett. Ezen felül mint, ahogy a következőkben látható lesz, a robot a játékos ember a homo ludens segítőjévé is válhat.

Sok olyan ember él közöttünk, akik szintén szeretnének az emberi társadalom hasznos tagjaivá válni, de az csak akkor lehetséges, ha a pedagógusok és szüleik segítségével gyermekkoruk folyamán speciális
módszerek alkalmazásával sikerül fogyatékos képességeiket úgy továbbfejleszteni, hogy az élethez nélkülözhetetlen készségeket elsajátíthassák. A budapesti Csodavár Alapítvány vezetésével 2020
decembere óta folyik egy Európai Uniós Erasmus+ nemzetközi edukációs projekt, melynek megvalósításában a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet és a Talentum Cassoviensis Alapítvány partnerekként vesznek részt. A projekt célja, hogy a fogyatékos gyermekek fejlesztését új eszközökkel bővítse, ösztönözve ezzel modern módszerek bevezetését a pedagógiai gyakorlatba. A projekt folyamán elkészül egy többnyelvű honlap www.robooks.hu, mely különféle módszertani útmutatásokat tartalmaz képességfejlesztésre alkalmas kereskedelmi forgalomban levő padlórobotok
felhasználásával. Ennek segítségével szeretnénk útba igazítani mindenkit, aki a gyerekek érdeklődését felkeltve játékos formában szeretné fejleszteni képességeiket. Arra törekszünk, hogy a terápiák folyamán használatos kis robot egyszerűen kezelhető egyedi eszközként szolgálja a pedagógusokat és
inspirálja a szülőket egyaránt. A Talentum Alapítvány a projekt keretén belül egy játékrobot prototípusának kifejlesztésével foglalkozik,
melyhez két kassai középiskola is segítséget nyújt. A Kassai Iparművészeti Középiskola (Škola umeleckého priemyslu) diákja Samuel Kušnier és tanára Julian Tupta tervezték a teknősbéka alakú 3D robot modelljét, melyet a Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskolában Válent Béla
tanárúr segítségével sikerült egy darabból kinyomtatni. Május végén a második kassai partnertalálkozó folyamán a három szervezet képviselői megtekintették a kassai ipariban a 3D nyomtatót, ahol „TekBot”
névre keresztelt modell készült és egyeztették Lukács Zsolttal a Kassai Iparművészeti Középiskola igazgatójával, hogyan folytatódjon tovább az együttműködés a projekt megvalósításában. A fogyatékossággal élők segítése olyan nemes feladat mely minden együttműködő fél számára kiemeli a társadalmi felelőségvállalás jelentőségét, miközben a projekt megvalósítása folyamán szerzett tapasztalatok sok más területen is hasznosíthatók.

Hanesz Zoltán