Jozef Tomko bíboros, a legmagasabb rangú szlovák pap 98 éves korában római rezidenciájában a legközelebbi munkatársai körében hunyt el. A lelkét a feltámadás reményével 2022. augusztus 8-án adta át a teremtőjének. Földi maradványait a végakaratának megfelelően a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban helyezik örök nyugalomra. A sírhelyét már előkészítették. Hívei az elhunytól a ravatalánál – a kassai dómban – , augusztus 14-én 16.00 órától 21.00 óráig, hétfőn – augusztus 15-én 9.00 órától 12.00 óráig, kedden pedig reggeltől a 11.00 órakor kezdődő temetési szertartásig vehetnek végső búcsút. 
Jozef Tomko Kelet-Szlovákiában, a Homonnai járásban található Udván született. Papi tanulmányait 1943-ban a pozsonyi egyetem Cirill és Metód Római Katolikus Teológiai Karán kezdte el, majd Jozef Čársky kassai püspök Rómába küldte tanulni. Ott a Nepomuki Szent János Pápai Kollégiumban további papképzésben részesült, majd a római Pápai Lateráni Egytemen tanult. 1948 után a szocialista Cehszlovákiába nem térhetett vissza. 1979-ben  docleai címzetes érsekké és a Püspöki szinódus főtitkárává nevezték ki. Szeptember 15-én II. János Pál pápa szentelte püspökké. 1985. április 25-én a Népek Evangelizációjának Kongregációja pro-prefektusává, május 25-én prefektusává nevezték ki, mely utóbbival egyidejűleg bíborossá kreálták. 2001. április 9-én visszavonult erről a posztról. 2001. október 23-án kinevezték a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága elnökévé, amit 2007. október 1-jei nyugalomba vonulásáig töltött be.

/sz/