Kassa és Szakaj község már csaknem húsz éve tartóan pereskedik annak a földrésznek a tulajdon jogáért, melyre a hatvanas évek elején felépítették a Kelet-szlovákiai Vasművet. A kohómű mai amerikai tulajdonosától, a U.S. Steel-től 2011-ben mindkét település megkövetelte a földadó befizetését. A U.S. Steel a követelésnek ugyan  eleget tett, de egyben feljelentést is tett , mert elfogadhatatlannak tartotta ezt az állapotot.

Az ügyben megszületett a jogérvényes döntés. A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága arra kötelezte Kassa városát, hogy 2019. március 16-ig fizesse vissza a U.S.Steel-nek az ingatlanadó címén jogtalanul felvett 940 082 eurót.

Kassa város képviselőtestülete a mai rendkívüli ülésén azt a határozatot fogadta el, hogy a 2019-es év költségveténének a tartalékalapjából fizetik vissza a szóban forgó összeget, amit az előző városvezetés rossz döntésének következtében most csak így tudnak megoldani.

/sz/