A Szlovák Oktatási Minisztérium által meghirdetett verseny a „Poznaj slovenskú reč“ /Ismerd a szlovák nyelvet / regionális fordulója március 6-án került megrendezésre Szepsiben a Cvrček – Tücsök szabadidő központban. A körzeti fordulón a kassai, kassa-vidéki és a rozsnyói körzet magyar nyelvű általános iskoláinak tanulói vehettek részt.

A verseny két kategóriában folyt. Az első kategóriában az alsó tagozat harmadikosai és negyedikesei, a másodikban pedig a nyolcadikosok és kilencedikesek mérkőztek meg egymással. Az I. kategóriában négy versenyfeladattal kellett megbirkózniuk. Először a szlovák gyermekirodalom válogatott kiszámolóiból és versikéiből mérettettek meg, majd mesét reprodukáltak, ezután az értő olvasás következett, végül fogalmazást írtak adott témákra.

A nyolcadikosok szintén négy feladatban mérték össze tudásukat. Nekik is szöveget kellett visszamondani, aztán szövegolvasás következett, majd tíz adott szóból fogalmazást kellett írniuk, s a legvégén szintén adott témákra szöveget alkottak.

A zsüri a következő összeállításban dolgozott:

1.kategória: Mgr. Helena Dubinská, Mgr.Mária Lovászová, Mgr. Mária Sýkorová.
2. kategória: Mgr. Jolana Liskaiová, Mgr. Tatiana Mitrová, PhDr. Iveta Klaiberová


Az 1. kategória győztesei:

1.Boženík Lilla- Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Kassa (Felkészítő: Tóth Mónika)

2.Dobroviczká Annamária- Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Kassa (Felkészítő: Tóth Mónika)

3.Bunda Beáta- Magyar Tanítási Nyelvú Alapiskola, Buzita, ( Felkészítő: Bubenko Éva)

A 2. kategória győztesei:

1. Hubka Rebeka – Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI. Kassa (Felkészítő: Anderko Martin)

2. Káposztás Mihály – Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szepsi Felkészítő: Blachová A.)

3. Pillár Tamás – Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szepsi Felkészítő: Blachová A.)

/T.M/