A kassai nyilvános könyvtárban megfontoltan készülnek az idősebb korosztály rendszeres oktatási programjának életbeléptetésére, amivel az aktív öregkort kívánják segíteni. Az elképzelések megvalósítását a „Könyvtárak az ötven plusz oktatásra” elnevezésű sikeres projekt alapozza meg, amelyre az európai uniós forrásokból – konkrétan az ERASMUS+ programból  58 750 euró anyagi támogatást kaptak, amit 2018 októberéig kell felhasználniuk.

Az ötlet megálmodója és a program vezetője a kassai Bocatius János Nyilvános Könyvtár. Az intézmény együttműködik csehországi és magyarországi partnerekkel is. A határon túlról bekapcsolódnak az ostravai Morva-sziléziai Tudományos Könyvtár és a miskolci II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

A program első részének célja a könyvtárak szerepének elemzése és lehetséges hasznosítása egyrészt az idősebb munkaképes, másrészt a már nem munkaképes korosztály körében. A munkamegbeszélések a partnerkönyvtárakban zajlanak, ahol összeállítják az oktatásfolyamat tematikus ciklusait, melyeket aztán kísérleti projektek formájában a gyakorlatban is megvalósítanak. Az egyes könyvtárak megosztják egymás között a tapasztalataikat, annak érdekében, hogy egy jelentőségteljes, fenntartható normát hozzanak létre.

„A könyvtárakról szóló törvény alapján ezen intézmények küldetése a könyvtári és információs szolgáltatások mellett az egész életre szóló oktatás és a szellemi fejlesztés is. Mint a kultúra központjai, kötelesek vagyunk odafigyelni és érzékenyen reagálni a társadalom szükségleteire és az olvasók, de a nyilvánosság egyedi érdeklődési körére egyaránt. Ehhez igyekszünk alkalmazkodni az oktatási és szabadidős tevékenységek kínálatával is“-  nyilatkozta a kassai Bocatius János Könyvtár igazgatónője, Soňa Jakešová, aki ehhez azt is hozzá tette,  hogy  jelenleg fontos téma a kedvezőtlen demográfiai fejlődés és a népesség elöregedése. Ez odafigyelést és célszerű munkát igényel az idősebb korosztály csoportjával.

„Egyértelmű szükségét érezzük annak, hogy több tényezőre való tekintettel, szem előtt tartsuk a közös érdeket. Elsősorban, a mi célunk teljes mértékű összhangban van a Szlovák köztársaság aktív öregedésről szóló nemzeti programjával a 2014-2020 időszakban, szintén az Egészségügyi Világszervezet által közzé tett Stratégiával és tervvel az európai lakosság egészséges öregedését illetően, valamint az Európai Tanács szándékával: támogatni az idősebbek jogait“ – mondotta az igazgatónő.

A könyvtár tematikailag azokra az oktatási ajánlatokra összpontosít, melyek célja fenntartani és fejleszteni a mentális egészséget és vitalitást. Továbbá célja, hogy fejlessze az olvasás színvonalát és kielégítse az irodalmat olvasni akaró emberek igényeit. Ezek a tevékenységek hatással vannak a létfontosságú képességek fenntartására.

A Szlovák Köztársaság aktív öregedésről szóló 2014-2020-as nemzeti programja szerint a 21. század egyik legnagyobb kihívása, a populáció öregedése, mely lényegesen érinti a társadalom működésének összes szféráját. Annak ellenére, hogy jelenleg még nem annyira érezhető a szlovák társadalom öregedése a lakosság korstruktúrája a társadalom elöregedésének gyorsulását mutatja. A következő 10 évben jelentős mértékben fog megváltozni a dolgozók és nem produktív lakosság mai aránya. Szlovákia demográfiai fejlődésére a termékenység és szülési arány hosszú távú csökkenése jellemző. Jelenleg a termékenységi és elhalálozási arány olyan, hogy az országban évente 30 százalékkal csökken a potenciális anyák száma. Ahogy azt a nemzeti program is kimondja, az egyes szervezetek előnyben részesítik az idősebbek érdekeit és szükségleteit. A cél, egy olyan társadalmat kialakítani, mely minden korosztály számára rokonszenves és megteremteni benne a megfelelő feltételek az idős emberek méltóságteljes aktív élete számára. Jelenleg Szlovákia lakosságának 21,2 százaléka (kb. 1,15 millió ember) középkorú (45-59 éves). Az aktív öregedés nemzeti programja alapján az idős emberek tanulás felé nyilvánított érdeklődése sokkal nagyobb, mint a hagyományos oktatási intézmények lehetőségei.

EME