Natália Milanová, Szlovákia kulturális minisztere bejelentette, hogy megváltozik a kassai szlovák színház elnevezése. Az eddigi Štátne divadlo Košice helyett 2023. május 1-től kezdve Národné divadlo Košice a hivatalos elnevezése. Hogy a névadás Szlovákiában mennyire nehéz feladat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 1945 óta a kassai szlovák színháznak ez már a hetedik „keresztelője”. 

Soroljuk sorrendben: 

Východoslovenské národné divadlo 1945 -1947

Národné divadlo v Košiciach              1947 – 1955 

Štáné divadlo v Košiciach                    1955 – 1995

Východoslovenské divadlo                  1.1.1996 – 31.3. 1996

Východoslovenského štátne divadlo 1.10. 1996 – 31.6.1999

Štáne divadlo Košice                             1.7. 1999 – 30.4.2023

Národné divadlo Košice                       1.5.2023

Kassán a hivatásos szlovák színjátszás történetét tehát 1945 óta jegyzik. A színjátszásnak persze régi hagyományai vannak a nagy multú városban, ahol ezt a műfajt a régi időkben német és magyar nyelven művelték. Ma már sokan nem tudják, hogy a mai impozáns színházépület helyén – az akkori város mértani középpontjában állott 1756-ig Kassa első városháza, majd később a Domus Cafferia – vagyis kévéház kerthelyiséggel együtt. Ezekhez építették 1788-1790 ben azt a színházépületet, melyben 1833. február 15-én a magyar nemzeti dráma, Katona József Bánk bánjának ősmebutatóját tartották. Tény azonban, hogy a színházban eleinte csak német darabokat játszottak. Magyarul először a miskolci társulat szólalt meg a kassai szanpadon, 1816-ban, méghozzá Dérynével az élen. Rajta kívül Egressy Gábor és Béni, Szentpétery, Megyeri, Blaha Lujza, a Latabár dinasztia művelte a színjátszást Kassán, de Faragó Ödöntől kezdve Páger Antalig sok magyar színész életének fontos állomáshelye volt az egykori Kassai Nemzeti Színház, melynek mindmáig fennálló impozáns, barokk stílusú épületét Láng Adolf tervezte,  és Répászky Mihály neves kassai építész építette 1897 és 1889 között. A színház tetején a múzsák támogatójának, Auróra istennőnek a szobra áll.

/szasz/