Kassán ezekben a napokban nehéz időszakot él át a P.J. Šafárik Egyetem Természettudományi Kara. A tűz a Moyzes utca 11. szám alatt megsemmisítette a Vegyi Tudományok Intézetét. Az épület, a laboratóriumok és a munkaeszközök felújítása, vagyis a standard akadémiai élet visszaállítása a diákok számára rendkívüli szervezési intézkedéseket és nagy anyagi áldozatokat követel meg, (az első becslések szerint mintegy három millió eurót).

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik aktív segítséget nyújtanak e rendkívüli események következményeinek mérséklésében. A természettudományi kar és egyetemünk más karainak egykori végzős növendékei a világ legkülönbözőbb részeiről jelentkeznek és anyagi segítséget is felajánlanak.

Az épület felújításához a Szlovák Köztársaság kormánya is segítséget ígért, bízunk benne, hogy az oktatási tárcától is kapunk. Mivel rendkívüli helyzetről van szó, minden olyan egyéni pénzügyi segítségnek is örülünk, mely segíti az oktatást minél előbb a megszokott vágányba terelni.

Az anyagi támogatásokat a PRÍRODOVEDEC Polgári Társulás bankszámlájára lehet elküldeni: Občianske združenie PRÍRODOVEDEC (IBAN: SK2809000000000571404383, BIC: GIBASKBX), melyeket az alapszabályzatnak megfelelően, egyeztetve a társulás elnökével főleg a diákokat szolgáló laboratóriumok felújítására fogunk fordítani.

Kassa, 2016.12.10.

Doc.RNDr. Gabriel Semanišin, a kar dékánja
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc, rektor UPJŠ