Kassán, a jubileumi 50. Kazinczy Napokon Bukovszky László kormánybiztos is tartott egy előadást. Témája a magyar nyelv a szlovák közigazgatásban volt. Portálunknak még az előadását megelőzően nyilatkozott.

Kormánybiztos úr minek tudható be az, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény már 1999-től érvényben van, de a kétnyelvűség alkalmazása a gyakorlatban még mindig sok hiányosságot mutat?

A hibát én abban látom, hogy korábban senki nem foglalkozott a rendszerszintű megoldásokkal. Elmondhatom, hogy mi 2016 óta rendszerszintű megoldásokat hajtunk végre és eszközölünk a kisebbségi nyelvhasználat területén. Ennek köszönhetően sikerült bizonyos értelemben politikamentessé tenni ezt a témát. Ennek az eredményei már mutatkoznak is. Januárban fogja tárgyalni a kormány a legújabb jelentést a kisebbségi nyelvhasználatról. Már most elmondhatom, hogy a két évvel korábbi helyzethez viszonyítva jóval kevesebb törvénysértést azonosítottak be mind az önkormányzati, mind az államigazgatási szinten.

Mennyire lehet ezzel megelégedni?

A helyzet még mindig nem rózsás, de én úgy látom, meg van a lehetőség arra, hogyy olyan nyelvi közeget építsünk ki, amely tulajdonképen a szlovákiai magyar kisebbség számára biztosítja azt a komfortot, amit a mai jogszabály – tehát a jogi környezet megenged.

Feltételezem, hogy önkormányzati szinten jobb a helyzet, mint az állami szervek esetében. Jól gondolom?

Felmérési eredményeink igazolják, hogy a szlovákiai magyar települések önkormányzatain alkalmazott hivatalnokok 87 szézaléka irásban és szóban is bírja a magyar nyelvet. Szerintem rendszerszintű megoldásokkal, például megfelelő kétnyelvű formanyomtatványok elkészítésével sokat javíthatunk, megkönnyíthetjük a munkájukat. Az állami hivatalokban valamivel rosszabb a helyzet. A felmérések kimutatták, hogy ott az alkalmazottak kürülbelül 30-35 százaléka beszéli a magyar nyelvet.

Ezen hogyan lehetne javítani?

Sikerült egy olyan megállapodást kötnöm a belügyminisztériummal hogy a jövő évtől elkezdődik a járási hivatalokban működő köztisztségviselők magyar nyelvű képzése. Távlati szempontból viszont annak örülök, hogy Nyitrán a Közép-európai Tanulmányok Karán az idén a bilinguális hivatalnoki képzés első végzős diákjai már elhagyták az egyetemet. Az itt elsajátítható ismeretekkel rendelkező fiataloknak minden valószínűség szerint a jövőben is  jó elhelyezkedési lehetőségeik adódhatnak.

Köszönjük a tájékoztatást.

Szaszák Gy.