Vasárnap avatták fel a Feld Lajos képzőművészről elnevezett parkot Kassán. Ezen az eseményen Richard Duda, a Kassai Zsidó Hitközösség elnöke mondott beszédet, melyet az alábbiakban teljes egészében közlünk.


1904 Március, Ausztria-Magyarország  Feldék népes szegény családjában egy újabb gyerek született: Lajcsi – Lajos. A világ világosságát a vegyes nemzetiségű városban, de a jelentős zsidó közösséggel bíró Kassán látta meg.

1911 Március, Némeország A gazdag bajor gyáros,- a gunzburgi Karol Mengele családja – egy fiú utód, Jozef születését ünnepli.

Ugyan ebben az évben,  ezer kilométerrel keletebbre, Feld Lajos  testi növekedése megáll. Diagnózis – a hipofízis súlyos rendellenessége és a növekedési hormon hiánya a szervezetben.

Mind a két fiú felnő. Josef medicínát tanul az előkelő német egyetemen. Kiváló eredményeket ér el. 1935-ben megvédi doktori disszertációját antropológiából a faji különbségek az alsó álkapocs felépítésében címen. A fajok hierarhiája szószerint elbűvöli.

Ugyan ebben az időben a fiatal Lajosnak csaknem sikerül elfelejtenie, hogy a gyerekek törpének csúfolták. Lefoglalja a rajzolás. Krón Jenő híres grafikai  iskoláját látogatja, majd a Budapesti Képzőművészeti Akadémián szerez ollevelet és megnyitja saját rajziskoláját.

Két alak, Európa két távoli sarkából. Az ő találkozásuknak a valószinűsége minimális. Az útjaik mégis keresztezték egymást. Azon a legtragikusabb helyen, ahol a második világháborúban az ártatlanok meggyilkolása iparszerűvé vált.

Mengele doktor, a tábori orvos el van ragadtatva. A felsőbb rendű tiszta faj tömeges terjesztésének lehetősége genetikai manipulációval felvillanyozza. Auschwitzban végzi a kísérleteket, élőket boncol, ikrek szerveit cseréli ki, kék színt fecskendez a fekete szemű gyerekek pupillájába. Ezeket látva Lajos mellette olyan élményeket rögzít, amelyek az élete végéig rémálomként kísértik. Nem a törpe növése, a tálentuma menti meg az életét. A világban viszont csaknem egyedül marad a haláláig kísértő emlékeivel.

1979-et írunk. A második világháború befejezése óta több mint 30 év telt el. Feld Lajos – Lajcsi bácsi már egy egész éjszakát képes rossz álom nélkül átaludni. Már kevesebbszer fordulnak elő az összeesettség, a depresszió időszakai. Ismét visszatér a judaizmushoz és törekszik megbocsájtani – istennek, a természetnek, a sorsnak. Rajzol, kiállít, a képzőművészek új nemzedékét tanítja. Ül a kis halász-székén a történelmi Kassa eldugott utcáin és biztosan azt mondja: „Mindenek ellenére itt vagyok.”

1979 február 7. Hirtelen rosszullét után az Atlanti óceán hullámai között  haldoklik a Sao Pauloi latin szegény negyedből a magányos, összetört, magábaroskadó Wolfgang Gerhard, aki teljes meggyőzédéssel vakon hitt az árja faj felsőbbrendűségében. A valós nevén Josef Mengele, aki Adolf Eichman lecsukása után Buenos Airesben már csaknem húsz éve retteg minden gyanús mozgástól a közelében.

Ez a két ellentétes alak milyen üzenettel szolgálhat a mai világ számára?

Mengele esetében lakonikusan leszögezhetjük, hogy az inteligencia semmit sem mond az emberi kvalitásról. Az is előfordulhat, hogy extrém ideológia hatására az  állam azokat emeli napfényre, akik az idegyógyászat zártosztályára valók.

Feld esete bizonyíték arra, hogy a tehetség megmentheti az életet, de nem a túlélést segiti.  Ha Lajcsiban nem lett volna annyi szivósság, munkakészség, annyi alázat és szerénység, soha nem lett volna képes élni azokkal a szörnyű emlékekkel, amelyeket látott, átélt , amelyeket önkéntelenül is megörökitett rajzmappájában.

Barátaim, kedves kassaiak,
az egész kassai zsidó közösség mérhetetlenül örül annak, hogy méltó módon sikerült emléket állitanunk ennek a kis nagyságnak, ezzel is hozzájárulva Kassa jó hirnevének, etnikai sokszínűségének, gazdag művészeti hagyományainak és szabad, kellemes légkörének öregbítéséhez.

Befejezésképpen engedjék meg nekem, hogy a Feld által konstatált mondathoz: Mindenek ellenére itt vagyunk, azt is hozzá tegyem: önkéntesen és aktivan hozzájárulunk Kassa fejlesztéséhez és ez nem is fog megváltozni addig, míg a város és a polgárai nulla toleranciát fognak tanúsítani  bármilyen faji megkülönböztetés ellen.

Köszönöm a figyelmüket.