Kassa városa a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához fordult egy beadvánnyal, melyben nem ért egyet Szlovákia Legfelsőbb Bírósága azon döntésével, mely a U.S Stell Košice számára az évi ingatlanadó jogos várományosaként végül mégis Szakaly községet nevezte meg, és nem Kassát. Az alkotmánybíróság elfogadta Kassa beadványát, ami egyben azt is jelenti, hogy a döntéshozatalukig a legfelsőbb bíróság végzése még nem kap jogi érvényt. A vita tárgyát az acélmű mintegy 700 hektáros területeért járó ingatlanadó fizetése képezi. Az kétségtelen, hogy ez a földterület eredetileg Szakaly község kataszteréhez tartozott, de 1979-ben a Kassa-vidéki Járási Nemzeti Bizottság döntése értelmében a szóban forgó földterületet átengedte Kassa kataszterébe, amit később a Kelet-szlovákiai Kerületi Nemzeti Bizottság is jóváhagyott. Szakaly község ebben az időszakban közigazgatásilag még a Hutníky központi község részét képezte. A restitúciós törvény megszületése után, a régi státuszát visszanyerő, önállósult Szakaly község immár 24 évvel ezelőtt elkezdte visszakövetelni az acélmű alatti földterületekért az ingatlanadót. A tét nagy: Szakaly község évente megközelítőleg 700 000 eurót kaphatna. Mivel Kassán az ingatlanadó magasabb, ott évi 1,6 millió euróról van szó. A feleknek a végrehajtható jogérvényes végső döntésre remélhetőleg már nem sokáig kell várniuk.

/sz/