A szepsi és kassai Csemadok közösen szervezett honismereti kirándulást Borsiba, a Rákóczi kastélyhoz, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyéhez, ahol a fejedelem életét és a kor történelmét bemutató kiállítást is megtekintették.

Az idén átadott múzeumi kiállítás betekintést nyújt a borsi kastély 1600-as évekbeli életébe, az interaktív eszközök segítségével beleélhetjük magunkat a korabeli udvartartás mindennapjaiba. Ha a termeken figyelmesen szeretnénk áthaladni, legalább 2-3 órát szánjunk a látogatásra.

Egy finom ebéd után a nagykövesdi Korona étteremben Bodrogszögbe indultunk, ahol megálltunk egy földrajzi érdekesség, az ország legalacsonyabban fekvő pontját jelző tábla mellett. (94,3 m tengerszint felett).

Bodrogszerdahelyen egy további különleges emlékhelyet nézhettünk meg, amelyet a helyiek 1938-ban állítottak a felszabadulás emlékére a 20 éves megszállás alól. Sok ilyen nem lehet az országban.

Nem messze Magyarbődtől, Ósvacsákányon (Čakanovce) gróf Dessewffy Arisztid aradi vértanú szülőfalujának evangélikus templomában mondtunk egy imát, ahol emléktáblával emlékeznek meg a forradalom mártírjáról. A templomot a helyi egyház gondnoka készséggel és barátsággal nyitotta ki csoportunknak.
Végül Felsőkemencén Kossuth Lajosra emlékeztünk, ahol emléktábla hirdeti, hogy a kormányzó egykor ott konfirmált. Mindkét emléktáblát közadakozásból állították 1904-ben, és a mára már teljesen szlovák lakosú falvakban tisztelettel őrzik a magyar történelem nagyjainak emlékét. Amikor ellátogatunk ezekre a helyekre, nemcsak történelmünk jeles
eseményeire és személyeire emlékezünk, de a helyiek számára is üzenet ez, hogy amit őriznek, az fontos és érték.
Hálás köszönet a tartalmas programért és a kiváló idegenvezetésért Köteles Lászlónak, aki hosszú évtizedek alatt kerékpártúrái és más útjai során sok emlékhelyet, történelmi vonatkozású értéket fedezett fel, személyesen járt közbe helyreállításuk és megőrzésük érdekében. Gazdag élményt és történelmi áttekintést nyújtott a 45 fős csapatnak ezen a csodás
őszi napon!
Hanesz Angelika