Kassán a 20. század hetvenes éveiben felépített Luník IX-es lakótelep eredeti állapota mára szinte a felismerhetetlenségig megváltozott. A tervek szerint ez a lakótelep ugyan a katonaság és a rendőrség kötelékében -, valamint a repülőtéren dolgozók számára készült volna, de az idők folyamán teljesen roma teleppé vált.

Először a város Tábor részének felszámolásakor telepítették ide a romákat, majd később a város egész területéről itt kaptak lakhatási lehetőséget azok a romák, akik nem fizették a lakbért, továbbá a víz – és energiafogyasztás árát sem. Sajnos életmódjuk a készen kapott új lakásokban sem változott meg. Mára nagy részben lakhatatlanná, életveszélyessé változtatták ezeket a lakásokat. Mivel néhány lakótömb statikája annyira megromlott, 2008-ban két bloklakást már kénytelenek voltak lebontani. 2014-ig további hat lakó bloknak is ez lett a sorsa, és utána még továbbiak követték. Mivel ezekben a lakásokban sokan illegálisan laktak, ezeknek a további sorsáról valójában az önkormányzat nem is volt köteles gondoskodni. Csakhogy a fedél nélkül maradt családokat hiába küldték vissza eredeti állandó lakhelyükre, ők a közelben maradva összetákolták fabódéikat és abban tengetik az életüket. Az általuk létrehozott telepet nevezik Mašličkovo-nak.

Marcel Šaňa, a Luník IX-es városrész önkormányzatának polgármestere szeretne segíteni ezeken és a hasonló veszélyeztetett sorsban élő embereken. Már ki is dolgoztatott egy tervezetet, mely szerint önkormányzati sorházakat építenének fel, melyben a bérlők ellenőrzött módon laknának, tehát vigyáznának arra, hogy ne tegyék tönkre ezeket az ingatlanokat. E terv kivitelezésének viszont akadályát képezte az, hogy Mašličkovo – és a Hrebendova utcán lebontott lakások alatti földterület – nem képezi a városrészi önkormányzat tulajdonát. A helyzet megváltoztatására végül is döntés született. Kassa városának képviselőtestülete a szeptemberi ülésén jóváhagyta a szóban forgó terület hosszú távú bérbe adását lakásépítés céljára a Luník IX-es városrész önkormányzatának. Marcel Šaňa polgármester ezek után úgy látja, hogy most már pályázhatnak a projektjükre, melynek kivitelezését még a választások előtt szeretnék elkezdeni.

/szák/