A Somorján és Budapesten élő Mayer Éva Munkácsy – díjas grafikus és festőművész 1983-ban Pozsonyban látta meg a napvilágot. Az ő műveiből Szentély kint és bent címen nyitottak tegnak figyelmet érdemlő kiállítást Kassán a MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában, az Erzsébet utca 42.szám alatt.

A redkívüli tehetséggel megáldott fiatal művésznőről a legfontosabb tudnivalókat Kovács Ágnes, a Rovás Központ igazgatónője így foglalta össze: „ Az itt kiállított alkotások különleges nyomatok, amelyek során Mayer Éva az elmúlt években kikísérletezett egyedi technikát használt: klasszikus vízfestéses eljárással üveglapra viszi fel az alapmintát, melyet aztán beszkennel, digitálisan manipulálja, a színeket a visszájukra fordítva. Így a látvány röntgenfelvételekre emlékeztet, a mindennapi tárgyakat álomszerű derengésbe vonja, spirituális kék fénnyel hatja át őket. Mayer Éva munkásságában nem fél a társadalmi diskurzusban tabunak számító kérdéseket feltenni. Például vizsgálódásainak a középpontjában már hosszú idő óta a vallási létesítmények sorsa helyezkedik el, a keresztény templomaink, szentélyeink pusztulása, eredeti küldetésük megváltozása, deszakralizálása, amelyeket különböző országokban vizsgált. A szentélyek pusztulása egyben a kultúrák vesztesége is, vagy akár teljes elhalása. A templom ugyanis mindig több, mint az egyház szolgálatában álló intézmény. Sok esetben igazi műalkotás, amelyben találkoznak egy kor, egy egész emberi kultúra művészeti vívmányai. Mayer Éva vizsgálja a szakrális és deszakralizált terek újra felhasználását a kortárs képzőművészet, a vallás, a közép-kelet-európai identitás vonatkozásában.

Nőművészeink esetében nem igazán elterjedt magatartási és gondolkodási forma a rázósnak minősülő közösségi problémák művészeti kibeszélése. Mayer Éva nem fél ezektől a témáktól. A szakralitás Mayer Éva korábbi munkáit is áthatja, de soha nem tolakodóan, hanem természetes és magától értetődő módon. A Terra Incognita című grafika-installáció az egyéni sorson keresztül mutatja be a meddőség problémáját és a babavárás nehézségeit, amely társadalmi szintű jelentőséggel bír és a meddőség társadalmi tabujával szembesít. Betekintést enged a gyászfolyamat és traumafeldolgozás mély rétegeibe, abba a szentélybe, ahová rendszerint csak az lát be, aki maga is átment a hiány és veszteség személyes szenvedéstörténetén.  A kiállítás címéül is ezért választottuk azt, hogy Szentély kint és bent. Egyrészt jelenti a templomainkat, a szakrális helyeinket, másrészt jelenti a bensőnket, ahová befelé fordulhatunk és elcsendesedhetünk csakúgy, mint a templomokban.“

Mayer Éva alkotásai március 3-ig tekinthető meg a Rovás FiguratiF Galériájában, Kassán.

/sz/