„Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben.
/ Márai Sándor/

A hagyományhoz híven ismét Kassa, Márai városa adott helyet a Kazincziról elnevezett Szép Magyar Beszéd országos döntőjének, mely röviddel a költészet napja után és néhány nappal a rimaszombati Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny országos döntője előtt, április 20-22-én kerül megrendezésre. Az országos mozgalommá nőtt versenynek immár 18 éve a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola a házigazdája.

Péchy Blanka színművésznő 1960-ban indította el ezt a versenyt, amely az elmúlt évtizedek során mozgalommá vált, s amelybe a Kárpát-medence magyarul beszélő diákjai évről-évre szép számmal bekapcsolódnak.

Az 52 versenyző szinte az ország minden területéről – Nagykapostól egészen Pozsonyig érkezett Kassára. A regisztráció után a versenyzők és kísérő tanáraik elfoglalták szálláshelyeiket a Barno Hostelben.

Másnap 8. 30-kor került sor a megnyitóra az iskola tornatermében, melynek ünnepélyességét emelte az iskola Csengettyű kórusának és Ifjúsági Vegyeskarának rövid, de nagysikerű koncertje és a Sallai Zsóka gimnazista által előadott Heltai Jenő vers. A versenyt jelenlétével megtisztelte Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja is.

Az iskola igazgatója, Mgr.Csurkó Éva szívélyesen köszöntötte a vendégeket, és hangsúlyozta, hogy az iskola az idén is megtiszteltetésnek veszi, hogy ismét házigazdája lehet ennek a nagyszabású rendezvénynek, melynek kiemelt feladata az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. Az igazgatónő a szép beszéd nagyszerű mesterétől, egyben az intézmény névadójától, Márai Sándortól felolvasott egy idézetet, melyből kiderült, hogy „Egy szónak”milyen ereje van. Majd kifejtette, hogy meg kell tanulnunk türelmesen hallgatni és figyelnünk beszélőtársunkra, ami már nehéz a mai rohanó világunkban.

PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa és egyben az országos döntő elnöke elmondta, örömmel tölti el, hogy a verseny töretlen népszerűségnek örvend, és hogy ismét együtt ünnepelhetjük anyanyelvünk, a magyar nyelv ünnepét. Kiemelte, hogy nem csak versenyezni, megmérettetni, hanem ünnepelni és emlékezni is jöttünk. Nemrég emlékeztünk meg Arany János születésének 200. évfordulójáról, majd a költészet napját ünnepeltük – mely József Attila és Márai Sándor születésének napja is egyúttal. A mai versennyel az ő emlékeik előtt is tisztelgünk. További aktualitás, mely a magyar tanítási nyelvű iskolákat érinti – a napokban zajlott a beiratkozás is, ami meghatározó esemény főleg a magyar iskolák életében. A versengés célja: teret biztosítani azon tehetséges tanulók számára, akik számára az anyanyelvünk ápolása küldetést jelent. Hangsúlyozta, hogy a versenynek ezen a szintjén nincsenek vesztesek. Ide már mindenki győztesnek érkezett.

Megköszönte a felkészítő tanárok munkájukba vetett hitét, kitartását. Nagyra értékelte iskolánk igazgatónőjének és lelkes csapatának a szervezőmunkáját, majd köszönetet mondott a versenyzőknek, hogy vállalták a versenyre való felkészüléssel járó többletmunkát.

Végül bemutatta az egyes kategóriákat elbíráló zsűrit.

 1. kategória:
  PaedDr.    Ledneczky Gyöngyi – az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa- a zsűri elnöke
  Mgr. Tímár Lívia – az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa
  Mgr. Borsos Kornélia – pedagógus

2. kategória
Doc. PhDr. Kozmács István, PhD.- a Szegedi Tudományegyetem docense – a zsűri elnöke
Dr. Vančo Ildikó, PhD.- a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép – európai Tanulmányok  Karának dékánhelyettese
Doc.PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD.- a nyitrai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója, író

3. – 4. kategória:
Doc. Vörös Ottó- a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem
nyugalmazott tanára- a zsűri elnöke
Doc. Misad Katalin, PhD. Adjunktus – Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv ls Irodalom Tanszékvezető, író
Simon Szabolcs, PhD.- a komáromi Selye János Egyetem Magyar nyelv és irodalom tanszékének adjunktusa

A döntő főkoordinátora, Fedor Erika magyar tanár ismertette a gyakorlati útmutatókat.
A versenyzők négy kategóriában versenyeztek. Az I. kategóriában az alsó tagozat negyedikesei, a második kategóriában a felső tagozat nyolcadikosai mérték össze tudásukat, a III. kategóriát a gimnaziumok, a negyediket pedig a szakközépiskolák diákjai alkották.

A verseny három szakaszból állt. Az első részben a versenyzők felolvasták a begyakorolt, szabadon választott prózai versenyszöveget. Rövid szünet után következett az egységes kötelező szöveg felolvasása. A harmadik feladat, a szövegalkotás volt a legigényesebb, ahol a versenyzők választhattak az adott témákból.

Szövegalkotási témák:

I. kategória

1.Egy csodálatos nap
2.Találkoztam kedvenc mesehősömmel
3.Tavaszi kirándulás a hegyekben
4.Ilyennek lát, aki szeret
5.Elkéstem az iskolából

II.kategória

 1. Tegnap találkoztam Micimackóval ( elbeszélés)
 2. Háromnapos munkahetet mindenkinek (érvrlés)
 3. Kimentem a faluvégre (leírás)
 4. Tojásokat festettünk (elbeszélés)
 5. Tanár úr kérem! (elbeszélés)


III. kategória

 1. Legkedvesebb Arany-balladám (műelemzés)
 2. Emberségből példát adni (felszólalás)
 3. Dönts okosan! (fejtegetés)
 4. Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa (elmélkedés)
 5. Búcsú iskolánktól (szónoki beszéd)

 IV. kategória

 1. Segítsünk a rászoruló gyerekeknek! (elmélkedés)
 2. Döntéshelyzetben (fejtegetés)
 3. A hős, akivel azonosulni tudok (élményszerű elbeszélés)
 4. Szakmai gyakorlatom egy napja (beszámoló)
 5. Mennyit ér ma egy jó szakma (fejtegetés)

 
A megmérettetés után a zsűri szakmai tanácskozását követően minden kategóriában részletes  kiértékelést tartott.

Az est beköszöntével a szervezők színes kultúrműsorral várták a vendégeket a Márai stúdióban. Színvonalas programmal mutatkozott be a Kicsinyek Kórusa Velkey Mária vezetésével és az alsó tagozat néptánnccsoportja, melynek vezetője Varró Csilla.

A gondtalan kikapcsolódás után mindenki izgatottan várja a szombatot, az ünnepélyes eredményhirdetést.

Tóth Mónika