Szlovákia magyar tanítási nyelvű alapiskoláiban az idén 3 527 kiselsős kezdi meg a tanulmányait, 28-al többen, mint tavaly.
Ennek a pozitívumnak örülhetünk, de a fennálló kedvezőtlen jelenségek felett sem hunyhatunk szemet – mutatott rá egyebek mellett beszédében Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok szövetségének elnöke, a Szepsiben, a Szentlélek római katolikus templomban ma megtartott 20. országos tanévnyitó ünnepségen, ahol egyebek mellett így fogalmazott:
„Egyre több intézményünkben nem ülnek elsősök az iskolapadokba, és olyan iskoláink is vannak, ahol végleg elcsitul a gyerekzsivaj. Sok az iskolaépület és kevés a gyermek – hangoztatjuk egyre gyakrabban a megkerülhetetlen tényt, melyet nem elég kimondani, a gondolatot tetteknek kell követniük, mert a megoldás nem tűr halasztást. Cselekednünk kell, s mi úgy véljük, az okos, felelős döntések helyben születhetnek. Egy-egy település közössége, a mikrorégiók tudják a legjobban, mihez van erő, akarat és lehetőség. Helyben kell felismerni,hogy elkerülhető-e az iskolabezárás, és jelenthet-e mindenki számára elfogadható, megfelelő megoldást például a különböző típusú intézmények összevonása, a 2-3 település összefogásával megalakuló kistérségi iskola vagy az iskolaközpontok kialakítása.“

Filip Mónika, az oktatási minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős államtitkára is jelen volt a magyar iskolák országos tanévnyitóján. Köszöntőbeszédében a partnerség fontosságát kiemelve a támogatásáról biztosította a magyar iskolákat.
Magyarországról a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára – Potápi Árpád János is üzenetet küldött Szepsibe, melyben nagyra értékelte a pedagógusaink munkáját. A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki azt a 32 nyugdíjba vonuló szlovákiai magyar pedagógust, akiket e címre a munkahelyük és a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége javasolt.

A díjazottak:

Anda Mária, a felsőpatonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola nevelője, vezető nevelője

Balázs Klára, a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda tanítónője

Bábi Tibor, a dunamocsi alapiskola pedagógusa, egykori iskolaigazgató

Béreš Margit, a kaposkelecsényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanítónője, igazgatója

Blázsovits Judita komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa

Bodnár Ibolya, a királyhelmeci Kossuth Lajos utcai Óvoda pedagógusa

Bopkó László, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium szlovák nyelv és irodalom szakos tanára

Császár Magdolna, a zsigárdi alapiskola szlovák-zene szakos tanára

Csiba Katalin, a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola óvodapedagógusa, egykori igazgatóhelyettese

Csobo Zsuzsanna, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola alsó tagozatos tanítója

Csomor János, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola tanára

Fodor Valéria, a köbölkúti Stampay János Alapiskola szlovák nyelv és irodalom, valamint polgári nevelés szakos pedagógusa

Gulyás Júlia, német-orosz szakos pedagógusként végzett, de zenét és történelmet is tanított. Szintén a köbölkúti Stampay János Alapiskola pedagógusa

Halás Mária, a diószegi Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda német szakos pedagógusa, az intézmény igazgatója volt

Hodossy Piroska, a nagymadi Magyar Tannyelvű Óvoda pedagógusa, egykori igazgatója

Holka Gizella alsó tagozatos tanítónő a naszvadi alapiskolából

Kanócz Katalin, a királyhelmeci Kossuth Lajos utcai Óvoda pedagógusa

Kováts Márta, a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanára

Liszka Éva, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola pedagógusa

Nagyvendégi Olga, a nyárasdi Magyar Tannyelvű Óvoda óvónője

Pelle Irén, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa

Rákai Erzsébet, aki óvónőként és igazgatóhelyettesként dolgozott a kassai Zsizska utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában

Rózsár Mária, a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa

Sýkora Ilona, aki szlovák nyelv és irodalom – polgári nevelés szakos pedagógusként, majd igazgatóként dolgozott Szepsiben

Szabó Mária, a bátorkeszi Kováts József Alapiskola tanítónője

Szénássy Melinda, aki magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanárként dolgozott a bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában

Takács Zsuzsanna, aki matematika-kémia szakos tanárként és iskolaigazgatóként is dolgozott a nádszegi Alapiskolában

Zahorán Judit, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola matematika-fizika szakos pedagógusa

A komáromi Selye János Gimnázium pedagógusai közül: Deák Irén, Szabó Endre, Szénássy Edit, Szinek Judit

Az országos tanévnyitón a hagyományoknak megfelelően külön köszöntötték a térség leendő elsős diákjait, akiket Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános, Molnár Árpád református lelkipásztor és Gočik József görög katolikus parókus áldott meg.
Szép hagyomány az is, hogy az országos tanévnyitón köszöntik a pályakezdő pedagógusokat is. Ezúttal 11 olyan fiatal pedagógusról van szó, akik a katedrára állnak. Szép és felelős pályájukhoz Sýkora Ilona, a szepsi gimnázium egykori igazgatója kívánt sok sikert.

A Szepsiben megrendezett országos tanévnyitó is a magyar iskolákhoz intézett üzenettel zárult, amit ezúttal Kozsár Julianna, a kassai Szakkay József Szakközépiskola egykori pedagógusa az alábbi módon fogalmazott meg:

Kedves tanuló ifjúság!

Egy szokatlan tanév után újra padba ültök. Azt remélem, örömmel teli várakozással és a rátok váró feladatok iránti kíváncsisággal teszitek. Össze- mosolyogtok társaitokkal és máris kópéságon töritek a fejeteket. Iskolába járni jó, higgyétek el nekem, erről ti is meggyőződhettetek az elmúlt hónapokban. Miért kell tanulnotok, hiszen elég, ha kezelni tudod a számítógépet, ott mindent megtalálsz. De vajon megtalálod-e a tanárod, a barátod sokatmondó tekintetét, a biztató fejbólintást, a megerősítő vállveregetést? Miért kell ennyi felesleges dolgot megtanulnom, teszitek fel gyakorta a ti igazságotok szerint jogos kérdést. Igen, valóban nehéz eldönteni, mi a kevésbé fontos, a fontos és a nagyon fontos tudnivaló. Az bizonyos, hogy tanulással pallérozott lesz elmétek, látóvá válik szemetek és ettől egyre szebbek lesztek, mert a szépség a látó szemében rejlik. Vajon baj-e, ha eszedbe jut egy-egy szép verssor a pillanat hangulatában? Baj-e, ha érted a természet fizikai, biológiai törvényeit, ha előre tudod, hogy mennyit fogsz fizetni a pénztárnál? Baj-e, ha megtanulsz előrelátó lenni, ha megtanulod megérteni a világot? A számítógép fontos dolog, de tud-e friss cipót sütni, meg tudja-e javítani az ajtózárat, a vízcsapot, ültet-e paradicsomot vagy gyümölcsfát? Lássátok a világot, a teremtő kezeket, tanuljatok meg különbséget tenni hasznos és haszontalan elfoglaltság között. Legyetek büszkék arra, hogy ismeritek Petőfit, Adyt, Márait, Kodályt, Bartókot. Szeressétek anyanyelvi kultúrátokat, mert az a megtartó erő, amire szükségetek lehet. Ne kérdezzétek hát, hogy miért kell ezt vagy azt megtanulni. Fogjatok hozzá már a második napon. Jó tanulást kívánok.

 Kedves pedagógusok!

Közel háromnegyed évszázad nyomja a vállam. Életem során szerencsém volt megismerni ügyes, szorgos, dolgos ám anyagiakban nem nagyon dúskáló embereket és olyanokat is, akik ügyeskedők, becstelenek a mások kárára élősködők, anyagi jellegű gazdagságukkal hivalkodók. Mostanában zömmel az utóbbiak lettek gyermekeink szemében a követendő példa. A legtöbb fiatal álma a minden erőfeszítés nélküli gyors meggazdagodás lehetősége. Tudom, nehéz a helyes értékrendet elültetni a fejükben, mégis nap mint nap meg kell küzdeni érte. A nevelés hatékonysága legtöbbször csak évek, néha évtizedek multán válik láthatóvá. Ezért legyetek türelmesek és ne feledjétek, hogy a gyermekek később azok iránt viseltetnek hálával, akik megérintették a lelküket. Az emberi melegség létfeltétele a sarjadó léleknek. Szeretettel neveljétek őket. Adjatok nekik egyenes tartást, kezük-lábuk kapjon iránytűt a helyes útra és érezzék szívetek segítő szándékát. Munkára hát, várnak a csillogó szemű gyermekek.

 Végül, de nem utolsó sorban önökhöz is szólok, kedves Szülők.

Önök magyar iskolába adták gyermekeiket. Tették ezt azzal a biztos tudattal, hogy a legjobbat cselekedték meg velük. Ez így igaz, mert az anyanyelv kapaszkodó, biztos menedék, kapocs a családban. Csakis édesanyánk nyelvén érezzük igazán a szó ízét. A gyermek szellemi fejlődésének záloga az anyanyelv és a kultúránk, amitől mi másak vagyunk, többek vagyunk még ha kisebbségben is. Ne féltsék gyermekeiket, jó kezekben lesznek. Megvédik magukat és megtalálják helyüket a nap alatt. Legyen sok örömük belőlük, legyenek sikeresek, elégedettek és boldogok.

Szerencsés tanévkezdést, szorgos napokat és sok sikert kívánok az új tanévben!

/szasz, nyitókép:fábián/