Kassán évről évre egyre kevesebb a magyar, de nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én most is annyian jöttek el a Thália Színházba, hogy mindenki be sem fért. A rendezők: Magyarország Kassai Főkonzulátusa, a Thália Színház, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, a Szakkay József Szakközépiskola – ezért azt is lehetővé tették, hogy az előcsarnokban maradottak kivetítőn nézhették a színházteremben zajló műsort.

Az 1848-as márciusi ifjakra, a szabadságharc hőseire való emlékezést Kassán is a magyar himnusz eléneklésével kezdték, majd Haraszti Attila, kassai magyar főkonzul ünnepi beszédét hallgatták meg, aki mondanivalóját az emlékezésen túl főleg annak a meggyőződésének a kihangsúlyozására fordította, hogy tanulhatunk és erőt is meríthetünk abból, hogy 1848-ban az egyéni célok miként váltak közösségi érdekké, és mekkora erő rejlik az összefogásban. A főkonzul ezt követően felolvasta a közönségnek Orbán Viktor kormányfő köszöntő levelét, melyet a nemzeti ünnepünk alkalmából írt a határon túli magyarokhoz. Ebben a levélben egyebek mellett ez áll: „ Mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy 1848. március 15-én meg tudtuk védeni a szabadságunkat. Az elmúlt években olyan erős és stabil anyaországot építettünk, amely segíteni tudja a Kárpát-medencei magyarság külföldön való boldogulását. Rajtunk múlik, hogy összefogásunkkal és kitartásunkkal valóra váltjuk-e 1848-as hőseink álmát. Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az ünnepi est műsorának első részében a Mári Sándor Gimnázium  színjátszó társulata – a húsz éves gazdag múltra visszatekintő KGSZT – mutatta be szerkesztett műsorát, melyben az 1848-as eseményeket nem a nemzeti hévtől fűtötten, ezúttal sokkal inkább a bölcsebb, elemzőbb szemlélettel idézték fel, de kiérződött, hogy van személyes kötődésük a történésekhez, ami leghitelesebben azokban a táncokban mutatkozott meg, melyeknek koreográfusa a diák Kristóf  Bálint volt, de ugyanez mondható el a zenei betétekről is, ahol az egyik dal zenéjét Bodnár Attila szerezte.
Az ipariskola diákjait ezúttal egy tanuló képviselte a műsorban. Juhász Gyula: Március idusára című versét Ádám Csaba kellő átéléssel adta elő.

Kellemes színfoltja volt a kassai megemlékezésnek a Kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola növendékeinek a műsora, akik a Határtalanul című program keretében érkeztek Kassára.  A Szívünkbe szállt a tűzmadár címet viselő szerkesztett műsoruk erőteljes képi üzeneteket is hordozott, amivel nagy tetszést arattak. Arról a tűzmadárról beszéltek, ami a márciusi ifjak szívében is lángra lobbantotta a szabadság tüzét, de sejteni lehetett azt is, hogy a tűzmadárnak magasabb, hitbéli jelentéstartalma is van.

Nemzeti ünnepi megemlékezésünk Kassán a Szózat közös eléneklésével fejeződött be.

Szaszák Gy.