Az 1959-ben Kassán létrehozott P.J. Šafárik Egyetem kezdeményezésére a pozsonyi Szlovák Nemzeti Archívumból a Kassai Állami Levéltárba még az idén visszakerülnek azok az írott dokumentumok, melyeket a Csehszlovák Köztársaság megalakulása után az 1921-ben megszüntetett kassai magyar egyetem -Academia Regia Cassoviensis levéltárából Pozsonyba vittek. 
Kassán az egykori királyi házban /Fő utca 67/ létrehozandó főiskolára Kisdy Benedek, egri érsek 1657.február 26-án Jászón keltezett alapító levelében 40 000 tallért adományozott azzal a kikötéssel, hogy a főiskola bölcseleti, jogi és hittudományi karral látassék el, s az oktatást a jezsuiták vezessék. Kisdy alapítványát I. Lipót császár 1660-ban megerősítette és a kassai főiskolát egyetemi rangra emelte. Ezzel a kassai egyetem egyenrangúvá vált a prágai, a bécsi, a kalni és a grazi egyetemmel. A teológiai kar mellett a kassai egyetemen jelentős szellemi erőt képviselt a jogi és a bölcsészeti kar, később pedig a fizika legújabb vívmányai is teret követeltek maguknak. Kassán ekkor már európai hírű professzorok oktattak, akik kedvéért messze földről érkeztek diákok ide. A 17. és a 18. században több világviszonylatban is jelentős felfedezés, találmány született ezen az egyetemen. 1773-ban az egyetem tudományos jellege annyira dominánssá vált, hogy kikerült a jezsuita szerzetesi rend fennhatósága alól, és Academia Regia Cassoviensis néven állami intézmény lett és ettől fogva a budai Királyi Akadémia részeként működött jogi és bölcsészettudományi karokkal. A Bach-korszakban jogakadémiává fokozták le, s az maradt 1921-ig, amikortól Csehszlovákia már nem tartott igényt erre az intézményre. A szocialista Csehszlovákiában Kassán később – 1959-ben megalapított P.J.Šafárik Egyetem viszont most már elődjének tekinti az első kassai egyetemet, és szeretné feldolgozni a megmaradt írásos történelmi dokumentumokat. Martin Pekár professzor, az egyetem prorektora azt közölte a sajtóval, hogy intenzíven dolgoznak a digitális történelmi archívum összeállításán, melynek segítségével elérhetővé kívánják tenni azokat a dokumentumokat, melyek 1657-től a mai napig fennmaradtak.

/szaszák/