Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. ( Márai Sándor)

  1. december 9-12 között a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolát érte a megtiszteltetés, hogy házigazdája lehetett a 10. Kárpát- medencei Betlehemes Találkozónak. A rendezvényre majdcsak 90 résztvevő érkezett az anyaországból – Kecskemétről, Vajdaságból- Szabadkáról, Erdélyből – Csíktaplocáról, és Kárpátaljáról – Beregszászról, ahol a kassai diákokkal együtt idézték fel Jézus születésének történetét és egyúttal belekóstolhattak Kassa ünnepi, karácsonyváró atmoszférájába. A betlehemes találkozó megálmodói és fő szervezői a kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola vezetősége volt, akiknek célja a keresztény értékrend alapjain nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteletben tartó nevelés megvalósítása.

Az advent időszak mindig kiemelt helyet töltött be a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola életében, de a betlehemes találkozó eljöttével ez az esemény még varázslatossabbá tette a karácsonyi ünnepkört. A vendéglátók színes programmal készültek. A találkozó résztvevői ünnepélyes szentmisén  és istentiszteleten vettek részt,  ellátogattak Jászóra, ahol megcsodálhatták a premontrei rend nemzeti kulturális műemlékek közé sorolt barokk kolostorát, de leróhatták kegyeletüket II. Rákóczi Ferenc emléke előtt a Szent Erzsébet Székesegyházban és a rodostói emlékházban is, és megcsodálhatták Kassa kulturális és történelmi nevezetességeit

A találkozó lehetőséget adott arra is, hogy a diákok és a pedagógusok bepillantást nyerhessenek a kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola életébe. Az osztályokban betlehemeztek, vetélkedőn  vettek részt, de tapsolhattak a Kicsinyek tánccsoportjának, és a fergeteges Csengettyű kórusnak is.

Vasárnap és hétfő délután a magyar népi kultúra gyöngyszemével, a betlehemes játékok felelevenítésével tette misztikussá a kassai családok karácsonyi előkészületét, ahol házról házra járva minden csoport eljátszotta a maga betlehemes játékát. Nagy megtiszteltetés volt a csoportoknak, hogy több kassai intézményben is betlehemezhettek, többek között Magyarország Kassai Főkonzulátusán,  a Csemadok nyugdíjas klubjában, de a Cyril és Metód katolikus általános iskolában is.

A betlehemes találkozó ünnepi gálaműsorral ért véget.  Köszönet mindenkinek, szülőknek, pedagógusoknak,  támogatóknak a rengeteg segítségért. Külön köszönet illeti Pásztor Zoltán püspöki helynök atyát, aki második otthont adott a betlehemezőknek és Burák Jolikát, aki lélegzetelállító rodostói idegenvezetésével tette felejthetetlenné a felvidéki betlehemes találkozót.

Ezen a találkozón igazán elfelejtettük a hétköznapok szertartását és feladatait!

Tóth Mónika