A történelmi Magyarország területén 1872. október 9-én Szakkay József  Kassán alapította meg az első Gépészeti Felsőbb Ipartanodát, melynek jogfolytonosságát a Szakkay József Műszaki és Kereskedelmi Szakközépiskola továbbra is tiszteletet érdemlően biztosítja. A másfél évszázados jubileum ünnepségeit a múlt hét végén előbb az iskola épületében az egykori diákok későbbi képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitásával kezdték, melyen Cselényi László, Ferenc Rita, Jacsmenyik József, Lengel Tamás, Pál Gergely, Szabó Zsolt, ifj. Szaszák György, Terebesi Gyula alkotásait mutatták be. Másnap az iskola három – ma már nem élő -tanáregyéniségének: Kováts Miklósnak, Veres Józsefnek és Veres Angélának állítottak emléket azzal a domborműnek a felavatásával, amit szintén az ipari egykori diákja, a nagykaposi Ferencz György készített. 

A köznyelvben egyszerűen a Kassai Ipari néven elhíresült oktatási intézmény központi ünnepségét Kassán 2022. szeptember 30-án a Művészetek Házában tartották – ünnepi fogadással egybekötve-, melyen nagyon sokan megjelentek. Több intézmény nevében köszöntötték a jubiláló iparit. A legmagasabb kitüntetést, a Szlovák Köztársaság Arany Emlékérmét Bukovszky László, kisebbségi kormánybiztos adta át Matej Évának, a Szakkay József Műszaki és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatójának. 

A jubiláló iskoláról portálunknak Matej Éva igazgatőnő és Rigó Gyula, az iskola történelem és magyar szakos tanára még az ünnepség előtt az alábbi módon nyilatkozott:

Matej Éva, igazgató:
Milyen az ipari? 150 éves és korszerű! Magas szintű szakmai oktatással. Nagyszintű emberiességgel, nemzeti tudattal, kultúrával és – fantasztikus közösségi összetartozással. 
150 diákunk van. Reméljük, hogy ez a szám a következő években emelkedő tendenciát fog mutatni! Az iparinak a diáksága a keleti határtól – Nagyszelmenctől egészen Rimaszombatig, Feledig terjed-, tehát ez a hatáskörünk. Ez körülbelül huszonkét alapiskolát jelent, ahonnan a diákok hozzánk jöhetnek, és jönnek! Három szakunk van: az egyik a mechatronika, a másik a műszaki líceum – ezt informatikának mondanám -, a harmadik pedig a kereskedelmi akadémia – közgazdaságtan. Mind a három szak a mai piacon a keresett szakmák közé tartozik, és nem kell félniük a végzős diákoknak, hogy nem találnak munkahelyet. Azzal, hogy Kassa környékén új ipari központ épül, a mechatronikusoknak biztos, hogy egyenes utat mutat majd ez a lehetőség. De nem csak Kassa környékén, hanem jóformán egész Szlovákiában! A mechatronikusok nagyon jó gépészek és nagyon jó elektronikusok. Ez a kombináció egy különleges szakmai tudást ad a diákoknak. A líceumról nem is beszélek, mert az informatika már régóta ragozódik – vagyis az olyan keresett szakmák közé tartozik, amellyel biztos, hogy érvényesülni tudnak a diákok. A kereskedelmi akadémiát illetően is köztudott, hogy szintén a keresett szakmák közé tartozik. Szükség van a piacon könyvelőkre, titkárnőkre, gazdasági vezetőkre, gazdasági alkalmazottakra. Ezt mindet megtanulják nálunk. Megtanulják a cégvezetést is. Tehát akár belefoghatnak egy cég megalapításába is, és ennek a vezetését is képesek lesznek elvégezni.

Az igazgatónőt arról is kérdeztük, hogy korunk fejlettségével mennyire tudnak lépést tartani, kapnak-e támogatást a fejlesztésekhez. 

Matej Éva, igazgató:
Sikeresek voltunk egy határon túli Interreges pályázaton, melynek értelmében 120 ezer eurós értékben vásárolhattunk új eszközöket az iskolánkba. Ami új az ipariban, azt mind az utóbbi két esztendőben vásároltuk. Ezekkel az eszközökkel bővítettük ki a szakoktatást. Az új elektro laboratóriumainkban modulrendszerrel oldjuk meg az elektronikai méréseket – tehát komplett az erősáramú és a gyenge áramú elektrotechnika összes lehetőségeit kihasználhatják. A berendezések közé tartozik a lézer vágógépünk, a robotkar, a 3D- nyomtató, a hídrendszerek erőit vizsgáló berendezés. Hangsúlyt fektetünk az automatizált rendszerekre. Ezeknél segítenek a lego-robotok. A lego-robotokat kibővítettük  olyan speciális pneumatikai robotokkal, amelyekkel a gyerekek, a diákok a pneumatikai rendszerek működését tudják megtanulni. 
Ki kell emelnünk, hogy az elmúlt két év folyamán Kassán a nagy múltú ipari iskolaépületét és a kollégiuma belső részét 2,3 millió eurós beruházással újították fel. Az iskolában hét tantermet rendeztek be új padokkal, székekkel és bútorokkal. A dákok a kollégiumban is teljesen felújított szobákba térhettek vissza szeptemberben.

Feltétlenül szólni kell arról is, hogy ebben az iskolában a diákok szakköri tevékenységére is nagy gondot fordítanak. Erről Rigó Gyula tanár az alábbi dolgokat közölte portálunkkal:

Rigó Gyula, tanár:
Olyan gazdag a szakköri kínálatunk az ipariban, amit azért szeretnek a gyerekek, mert ezekben a modern dolgokkal ismerkedhetnek meg. Például a robotika új lehetőségeivel. Persze nagyon fontos, hogy a szakmát, azok legfontosabb tudnivalóit is elsajátítsák – mind a gépészet és az informatika terén. Nagyon nagy plusz, hogy diákjaink Erazmus-képzésen is részt vehetnek külföldön. Legutóbb Olaszországban voltunk, Milánóban. A kereskedelmiseink pedig Prágában. Ezen az éven is tervezzük, hogy Bécsben és Budapesten vehetnek majd részt ilyen képzésen.

Kétségtelennek tűnik, hogy a nagy múltú és jó hírű kassai ipari sikereinek titka egyrészt abban rejlik, hogy mindig lépést tudott tartani a fejlődéssel, de erre alighanem csak azért lehettek képesek, mert szinte minden időben jó tanárok foglalkoztak itt a diákokkal. De kiből lehet jó tanár? Mi a titka ennek? – ezt a kérdést Rigó Gyulának is feltettük.

Rigó Gyula:
A titok szerintem az, hogy tanárnak születni kell! Elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt komolyan vegye. Ez nagyon kevés emberben van meg. De, akikben ez meglenne – még azok között is biztos vannak olyanok -, akiket a tanári állásnak a mai presztizse, az erkölcsi és anyagi megítélése inkább elriaszt ettől a foglalkozástól. Hogy aki marad, annak milyen kihívásokkal kell szembenéznie? Nos, a hívatásérzet mellett birtokában kell lennie egy olyan belső jelenségnek, amelynek megragadásával a mai – úgynevezett Z-generációhoz meg kell találnia az arany középutat, aminek révén képes elérni, hogy komolyan vegyék és követelni is tudjon tőlük, amit csak akkor érhet el, ha azok megértőnek fogadják el. Másként fogalmazva: szót kell érteni velük, megérteni őket, sokszor szükség van a humort is becsempészni, engedni nekik a mai modernséget, de közben tartani és megkövetelni a színvonalat. Ha ezt meg tudod tenni, akkor hatalmas dolgokat tudsz olyan diákokkal is elérni akikből az elején nem néznél ki semmit.

/sz/