2020. február 19-én a kulturális minisztérium pozsonyi Fehér utcai épületében ülésezett a helyi, regionális és nemzeti kisebbségek kulturális stratégia munkacsoportja. A meghívott nemzetiségeket képviselő szakemberek a stratégia egyes pontjait – kiemelten a nemzeti kisebbségek kultúráját érintő kérdéseket – vitatták meg.

Az ülésre a Kormány Kulturális Tanácsa és a kulturális minisztérium Nemzeti Kulturális Örökség és Nemzetiségi Kisebbségi Főosztálya közös szervezésében kerül sor, amelyen Rigó Konrád kulturális államtitkár is részt vett. „Fontosnak tartjuk, hogy a stratégia konkrét pontjainak kidolgozását széleskörű szakmai egyeztetések előzzék meg. Konkrét igények és problémák megoldásán dolgozunk.” – mondta nyitóbeszédében.

A regionális és nemzetiségi kisebbségek kultúrájának fejlesztésére irányuló stratégia kidolgozása 2018 óta folyik a kulturális minisztériumban. A régiókban megvalósuló participatív találkozásokat követően elkészült a koncepció, ami a helyzetelemzésen kívül a fejlesztésre irányuló célokat és irányvonalakat is felvázolja. A koncepció mellett a kormány 2019-ben kötelezte el magát, ami azt is jelenti, hogy az állam ebben a témában felmerülő feladatainak elemi alapjaként tekint a dokumentumra.

A tegnapi ülésen a törvényi szabályozás szükségességéről, a támogatások rendszeréről és a finanszírozás kérdésének megoldásáról, valamint a nemzetiségi kultúra intézményi hátterének biztosításáról is egyeztettek. Több pontban is egyetértés született. „Közelebb kerültünk a konkrét lépések feltételeinek megteremtésében. A jövőben két újabb elemmel erősíthetjük a nemzetiségi kultúra és művészet intézményi hálóját és nagyon örülök annak, hogy ezt minden képviselő támogatta.” – mondta Rigó. Az egyik új intézmény a művészettel foglalkozik, a másik pedig az ennek alapot adó, szélesebb értelemben vett kultúrával, vagyis a közművelődéssel. Ez a két intézmény az adott területeken működő szervezeteket, alkotókat és közművelődési szakemberek munkáját kívánja segíteni.

Az Artminor-ként is emlegetett Nemzeti Kisebbségek Művészeti Központjának jövőbeli székhelye is szóba került. A 90-es években egy hasonló küldetésű intézmény pozsonyi székhelyét egy civil szervezet sajátított ki, mutatott rá a bolgár képviselő. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ez a nemzetiségek számára már nem járható út, de a Fehér utcai épület, ahol a találkozót is szervezték, megfelelő lehet erre a célra.

A konkrét intézkedéscsomagokat tartalmazó stratégia a kulturális minisztérium szerint pár hónapon belül elkészül.