Kassa képviselőtestülete a tegnapi ülésén 30 igen szavazattal – 2 nem és 3 tartózkodás mellett – elfogadta a város 2020-ra szóló költségvetését. Eredetileg erről már a múlt év decemberében dönteniük kellett volna, de akkor erre azért nem került sor, mert a kormánynak az ún „szociális csomag” rendelete váratlanul közel 20 millió eurós nem tervezett kiadás előteremtésére kényszerítette a magisztrátust. Ezt az összeget végül is a meghozott határozat szerint a helyi adók és illetékek emelésével tudják előteremteni.

Kassa képviselőtestülete tegnap végül is kiegyensúlyozottnak mondható költségvetést fogadott el a 2020-as évre, melyben a bevételek elérik a 225,2 millió eurót, a kiadások pedig nem haladják meg a 224,2 millió eurót.

Kassa költségvetéséből a legnagyobb támogatást az oktatásügy kapja. A város fenntartásában működő iskolákra több, mint 90 millió eurót költenek. Az idén 17 iskolában cserélik ki az ablakokat, javítják meg a tetőszerkezeteket, cserélik ki a villamos vezetékeket. Több tornaterem felújítására is sor kerül. Tervben van egy atlétikai pálya és uszoda felépítése is.A költségvetésben ezúttal a Téhányi Lakótelep és a Kassai Kormányprogram Lakótelep egészségügyi központjaiknak a felújítása is szerepel.

Újdonságnak számít, hogy a város ezúttal a társasházak és az azok térségében évtizedekkel ezelőtt létesített garázsokhoz vezető utak és járdák megjavítására is fedezetet biztosít.

Több anyagi juttatásért emeltek szót a vitában Kassa önálló városrészeinek képviselői. Minden bizonnyal a követeléseik elismerését jelenti, hogy a városrészek az idén mintegy 16 millió eurós részesedésre számíthatnak Kassa 2020-ra elfogadott költségvetéséből.

/sz/