A második világháború hivatalos befejezése után nem egészen két hónap múlva a Szlovák Nemzeti Tanács határozata értelmében 1945. július 3-án már megnyitották a Východoslovenské národné divadlot, vagyis a Kelet-szlovákiai Nemzeti Színházat, mely Kassán a nagy múltú magyar nemzeti színház épületét elfoglalva kezdte meg tevékenységét. /Kassán ekkor a magyar színjátszást megszüntették és az itteni magyaroknak egészen 1969-ig kellett várniuk arra, hogy a Thália Színház létrehozásával újra legyen saját színházuk./

A szlovák társulat 1955-ig viselte a Východoslovenské národné divadlo elnevezést, majd ettől az évtől kezdve – kivéve az 1996-1999-es időszakot, amikor kísérleti jelleggel a kassai és az eperjesi színházat egyesítették – mindmáig Štátné divadlo Košice a hivatalos elnevezése. Ennek a Kassai Állami Színháznak önálló drámai tagozata, opera- és balett társulata van. A 75 színházi évad során csaknem ezer bemutatót tartottak – tájékoztatott Svjatoslav Dohovič, a színház szóvivője, azt is hozzátéve, hogy színházuk jubileumát akkor ünnepelhetik, amikor a hivatásos szlovák színház megalakulásának 100. évfordulója alkalmából 2020-at a Szlovák színházak évének nyilvánították.

/sz/