„Itt van az ősz, itt van újra”, ismét kinyílik az óvodánk kapuja, új évet kezdünk. Sok apró emberkének ezek lesznek az első napjai óvodásként, most először tapasztalhatják meg a csoportba tartozás örömét.
A Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 1953-tól folyamatosan fogadja a magyar családok gyermekeit, sőt a vegyes házasságban született gyerekek is nálunk csiszolják a magyar nyelvtudásukat. Óvodánk nem zárkózott el a háború borzalmai elől menekülőktől sem, jelenleg öt ukrán gyerek látogatja a Zsizska utca 4 szám alatti intézményünket.

A Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda hatvankilenc évvel ezelőtt 37 gyerekkel indult, mára ez a létszám csaknem háromszorosára nőtt. A gyerekekkel öt csoportban folyik az oktató- nevelői munka. Három a Zsizska utcai óvodában, kettő pedig a nem is olyan régen (négy éve) nyílott Turgenyev utcai óvoda épületében. Az intézmény igazgatója Harangozó Katalin, aki jó érzékkel menedzseli az intézményt. Jelenleg 11 óvodapedagógus, és 9 tagú óvodai személyzet segíti a munkáját.

A három éve tartó járvány a mi intézményünkben is okozott nehézségeket. A tervezett programjaink elmaradtak, de a hagyományos rendezvényeinket ez alatt az időszak alatt online valósítottuk meg. Óvodánkban az oktatás magyar nyelven, óvodánk Nevelési és oktatási programja alapján történik. Nevelési programunk az évszakok, a jeles napok és a néphagyományőrzés köré épül, mely lehetővé teszi kultúránk, magyarságunk megőrzését. Benedek Elek születése napján a magyar népmesét ünnepeltük szebbnél – szebb mesék olvasásával. Óvodánk oktatató-nevelői programja szerint sok időt fordítottunk az egészséges ételek megismertetésére, és megszerettetésére . Ősz anyó kosarából ilyenkor előkerültek a finom gyümölcsök és zöldségek. A Mikulás várás, a mézeskalácssütés mindig nagy élmény az ovisok számára. Az év „legsötétebb” időszakát a szeretet fényével világítottuk meg. A karácsonyi műsorunk a szeretet jegyében zajlott. A farsang megtöltötte az óvodát vidámsággal. A könyvek megszerettetése a mai gyerekek számára egyre nehezebb feladat, ezért sok időt szántunk rá. Márciusban a könyveké volt a főszerep. Megünnepeltük a Víz és a Föld Napját is. A tojásfestést nagyon élvezték a gyerekek. Az idén is, mint minden évben, óvodásaink részt vettek a szavaló, ének, és rajzversenyeken. Évente 3-4 alkalommal bábelőadás megtekintésével tettük izgalmasabbá a hétköznapokat. A tűzoltók és a rendőrök is kedves vendégeink voltak, bemutatóikkal nagy örömöt szereztek gyermekeknek. A gyermeknapi sportnap a mozgás öröméről szólt. Két év kihagyás után, júniusban az állatkertbe is eljutottunk. A nagycsoportosok ballagása bár örömteli esemény, mégis magában hordoz egy kis szomorúságot is. Boldogság töltött el bennünket, hiszen a hozzánk érkező kicsi, bátortalan csemetékből magabiztos, okos, talpraesett gyermekek váltak. Kedves műsor keretében mutatták be, hogy érettek már az iskolára.

Örömmel jelentjük be, hogy az új tanévben a nagycsoportosok részére játékos sakk szakkört is indítunk. A gyerekekkel való foglalkozások mellett, óvodánk pedagógusai két nemzetközi Erasmus programban is részt vesznek. Az Erasmus – Megóv témája a mentális egészségvédelem az óvodában, míg az Erasmus – Hot, határtalanul az online térben, a digitális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről szól. Az igazgatónőnek köszönhetően több sikeres pályázatunk fut párhuzamosan, melyeknek hála speciális pedagógus segíti az eltérő fejlődésű gyermekekkel való törődést, valamint segéd nevelőnő látja el a dajka szerepét a nagyobb létszámú osztályokban. Pályázati forrásból vásároltunk új és értékes könyveket és szépítjük óvodánk környezetét is.

Ebben a tanévben egy kedves kolléganőnk, Rákai Erzsébet nyugdíjba vonul. Bettike több évtizedet szentelt a gyerekek oktatásának. Szakmai tudása, élettapasztalata, segítőkészsége nagyon fog hiányozni nekünk.
Óvodánk elnyerte a „Boldog óvoda” címet is, melynek szellemében az oktatói nevelői munkánkba bevontuk a pozitív pedagógia alapelemeit, mint pl. a hála gyakorlása, a mozgás öröme, vagy akár a gyengébbek segítése. Mindig nagy gondot fordítunk a legkisebbek beilleszkedésére, szeretettel és figyelemmel fordulunk feléjük. Óvodánkban arra törekszünk, hogy minél kedvezőbb környezetet biztosítsunk a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődésének. Nem korlátozni akarjuk a gyerekeket, hanem segíteni az egészséges fejlődésüket. Hiszen, ha kedvesen bánunk velük kedvessé válnak, ha érzékenyen bánunk velük empatikusak leszel, ha őszinték vagyunk velük, megtanulnak bízni az emberekben.

Striho Viktória igazgató helyettes