Április 20-22-én ismét Kassán, Márai városában rendezték meg a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd országos döntőjét. Az országos mozgalommá vált versenynek hagyományosan már több, mint 20 éve a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola ad otthont.

A verseny első napja, április 20 – a versenyzők regisztrációjáról és elszállásolásáról szólt. A megnyitóra másnap 8 órakor került sor az iskola tornatermében. Először Kekeňák Szilvia és Ferencei Andrea vezénylésével a Csengettyű kórus kórusműveket adott elő. Ezután Mgr. Ádám Anikó, a verseny koordinátora köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót az intézmény igazgatójának, Mgr.Csurkó Évának, aki szívélyesen üdvözölte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy iskolájuk kiemelt feladatának tekinti az anyanyelvi nevelés fejlesztését és egyben megtiszteltetésnek tartja a házigazda szerepét. Az igazgatónő ezután felköszöntötte Dr. Jávor Andrást, a Debreceni Egyetem professzorát 70. születésnapja alkalmából, aki a verseny lelkes támogatója. Dr. Jávor András professzor megköszönte a kedves meglepetést, majd méltatta eme rangos megmérettetés fontosságát. Ezek után PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa és egyben az országos szakmai bizottság elnöke ünnepi beszédében kiemelte az anyanyelv ápolásának fontosságát. A felkészítő tanároknak megköszönte színvonalas munkájukat, hisz az anyanyelvi nevelés sokrétű, összetett folyamat, és szükség van olyan oktatókra, akik magas szinten megtanítják a diákokkal a nyelvtani ismerteteket, a megfelelő szövegtolmácsolást és a nagyon igényes szövegalkotást. Végül bemutatta az egyes kategóriákat elbíráló zsűrit.

I.kategória
PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, a zsűri elnöke
Mgr. Liliana Bolemant, PhD.
Mgr. Gablyasz Borsos Kornélia, pedagógus

II. kategória:Doc. PhDr. Kozmács István, PhD. egyetemi docens , a zsűri elnöke,
Vančo Ildikó, PhD., egyetemi docens
dr.habil.PaedDr. Barczi Zsófia, PhD. – egyetemi docens

III. kategória
Mgr. Tímár Lívia, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa
PaedDr. Bodon Andrea, magyartanár
Mgr.Molnár László – író

Négy kategóriában 36 versenyző mérte össze tudását.
A döntő első részében a versenyzők felolvasták a magukkal hozott szabadon választott szöveget, amelyet a kötelező szöveg felolvasása követett. A küzdelem legnehezebb része a harmadik forduló, a szövegalkotás volt. A verseny után a zsűri szakmai értékelése következett. A délután folyamán a résztvevék megtekinthették Kassa híres szülötte, Márai Sándor emlékházát.
A verseny kicsúcsosodása a másnapi ünnepélyes eredményhirdetés volt, amit megelőzött a Csengettyú kórus és a KGSzT – a gimnazisták színjátszó közös műsora. Ezután a zsúri nevében Kozmács István egyetemi docens foglalta össze észrevételeit, tapasztalatait a verseny kapcsán.

A győztesek:

I. KATEGÓRIA
1. Szegedi Attila, MTNy Alapiskola, Nagymagyar
Felkészítő: Mgr. Ürge Judit
2. Rosenfelder Lilianna, Márai Sándor MTNy Gim. és AI Kassa
Felkészítő: Mgr. Ádám Anikó
3. Juhász Ádám, MTNy Gim. és AI Pozsony
Felkészítő: Mgr. Helena Kovácsová
3. Vastag Vivien, Márai Sándor MTNy Gim. és AI Kassa
Felkészítő: PaedDr. Fűkő Gyöngyi

II. KATEGÓRIA
1. Biháry Bianka, MTNy Gim. és AI Pozsony
Felkészítő: Fröhlich Ágota
2. Parti Zsófia, MTNy AI Buzita
Felkészítő: Mgr. Fedor Erika
3. Bíró Laura, Gregorovitsa Lipót MTNy AI-Jelka
Felkészítő: Mgr. Takács Szilvia

III. KATEGÓRIA
1. Lénárt Dóra, Selye János Gimnázium, Komárom
Felkészítő: PaedDr. Farkas Adrianna
2. Kováč Csenge, Márai Sándor MTNy Gim. és AI Kassa
Felkészítő: PaedDr. Bodon Andrea
3. Szalay Mátyás, Selye János Gimnázium, Komárom
Felkészítő: Spátay Adrianna

IV. KATEGÓRIA
1. Astalošová Klaudia, Kereskedelmi és Szolgáltatóipara Szakközépiskola, Komárom
Felkészítő: Mgr. Tóthová Iveta
2. Szopková Beatrix, Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépisk. Királyhelmec
Felkészítő: PhDr. Pankovics Andrea
3. Molnárová Dominika, Kereskedelmi és Szolgáltatóipara Szakközépiskola, Komárom
Felkészítő: Mgr. Tóthová Iveta

Gratulálunk a győzteseknek!

/T.M./