Ismét az Érsekújvári Építészeti Szakközépiskola adott helyet a „Poznaj slovenskú reč“ (Ismerd a szlovák nyelvet) verseny országos döntőjének 2017. június 7-8- án, amely  immár 37. alkalommal került megrendezésre. A házigazdák, mint mindig, most is nagyon kedvesen fogadtak minden érkezőt és magas színvonalon biztosították a versenyzők kényelmét és ellátását. Köszönet érte Száraz igazgató úrnak és a tantestület tagjainak, akik részt vettek a verseny nívós lebonyolításában.

A versenyt Szlovákia Oktatásügyi Minisztériuma hirdette meg, melynek célja a magyar tanítási nyelvű iskolákban ösztönözni a diákokat a szlovák nyelvtudásuk és a kommunikációs készségük fejlesztésére, szókincsük bővítésére, a szlovák nyelvhez való pozitív hozzáállásuk kialakítására, valamint a tehetséggondozás és  a kreativitás erősítése.

A verseny a magyar tanítási nyelvű alapiskolák,  középiskolák és szakközépiskolák diákjai között négy kategóriában zajlott, melyen 47 versenyző vett részt a pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, besztercebányai és kassai kerületekből. Az első kategóriában az alapiskolák harmadikosai és negyedikesei, a másodikban a nyolcadikosok és kilencedikesek, a harmadikban a gimnáziumok másodikosai és harmadikosai és a negyedikben a szakközépiskolák diákjai mérték össze tudásukat. A verseny több szakaszból állt minden kategóriában. Az első kategóriában a kicsik a szlovák gyermekirodalom kiszámolóiból, versikéiből, mese- reprodukcióból, értő olvasásból és szövegalkotásból bizonyítottak.

A nagyobbaknak is a szövegértelmezés és a szövegalkotás volt a feladatuk. A legigényesebb feladatnak minden kategóriában a szövegalkotás bizonyult, főleg az, amikor 10 megadott szó felhasználásával összefüggő történeteket kellett megfogalmazni.

A verseny  országos bizottságának  elnöke  PaedDr. Halász Anita volt, aki a verseny végeztével pozitívan értékelte a verseny színvonalát és a versenyzők felkészültségét.

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola három kategóriában képviseltette magát és kiváló eredményeket ért el.

  1. kategória: Kovács András 3. hely (felkészítő – Jánošíková Eva, Tóth Mónika),

                      Makranská Leonie 5. hely. (felkészítő – Jánošíková Eva, Tóth

Mónika)

  1. kategória: Baňas Katalin 10. hely. (felkészítő: Erős Judit)
  2. kategória: Hencz Viktória 1. hely. (felkészítő: Martin Onderko)

                      Tóth Flórián 2. hely. (felkészítő: Martin Onderko)

A kiváló eredményekhez gratulálunk, további lankadatlan munkakedvet és hasonló sikereket kívánunk!

Tóth Mónika
/fotók a szerző/