Az 1848-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából tegnap este ünnepi műsort tartottak Kassán a Thália Színházban. A teltházas emlékező közönséget a magyar himnusz eléneklése után Köteles Szabolcs, a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke üdvözölte, majd Gris Emese Diána, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja mondott köszöntőt, aki egyebek mellett így fogalmazott:

„1848-ban hazánk bebizonyította a világnak: képes az összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két nagyhatalommal harcolva is megalkossa önállóságának alapjait. A világ megismerte népünk küzdeni akarását, mert olyan önzetlen emberek vezettek bennünket, mint gróf Széchenyi István, aki egy teljes évi jövedelmét ajánlotta fel Magyarországért, olyan vezetők mutattak példát, mint Kossuth Lajos, aki alkut nem ismerve tartotta össze és lelkesítette a magyarok millióit.“

A konzul felolvasta a kassai közönség előtt Orbán Viktor kormányfőnek a világ magyarságához intézett levelét.

A magyar miniszterelnök ebben egyebek mellett ezeket írta:
„1848. március tizenötödike szabadságunk, nemzeti függetlenségünk és összetartozásunk szimbóluma. Éljünk bárhol is a világon, ezen a napon egy ütemre dobban a szívünk, kokárdát tűzünk a kabátunkra, s együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat. Emlékezünk a hősökre, akik bátran vallották, és a szabadságharc csatamezőin is bizonyították, hogy a haza minden előtt”- fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: „171 évvel ezelőtt ez a négy rövid szó magyar emberek millióinak sorsát fordította meg, és azóta is arra tanít minket, hogy egyedül akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. Hiszen akárcsak 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben.” – írta Orbán Viktor. „Ezért amikor a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, olyan férfiakat és nőket látunk magunk előtt, akik azzal mutattak példát Európának, hogy számukra a hazájuk volt az első, és közös otthonuk szabadságáért a rájuk törő túlerővel is bátran szembe szálltak. Meggyőződésem, hogy az ő hősies helytállásukból ma is erőt meríthetünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!“ – ezzel a szavakkal zárja a világ magyarságához intézett üzenetét Orbán Viktor.

A kassai műsorban a megemlékezők a magyar néplélek legtisztább forrásaiból merítve szólaltak meg. Először Krupár Luca ajkáról csendült fel egy gyönyörű népdal, ami egy szép páros tánccal fejeződött be Plaszkó Bence csatlakozásával. Ezt követően a Márai Sándor nevét viselő kassai magyar alapiskola negyedik osztályos tanulóinak magas színvonalú szerkesztett irodalmi műsorának tapsolt a közönség. Tóth Mónika és Gyarmathy Andrea tanítónők érdeme, hogy a gyerekek lelkivilágába el tudták ültetni az 1848-as ifjak igazságérzetét, aminek következtében hitelesen tudták felidézni a korabeli történéséket, sőt olyanná fokozva a párhuzamokat, hogy arra figyelmeztessenek, ma már Európát is meg kell védeni. Jó volt látni, hogy a Képzelt riport rockopera dalait énekelve, azok igazságtartalmával azonosulva erre a 2019-es kassai márciusi fiatalok is hajlandók, késztetést éreznek.

A Henszlman Imre Történelmi Társaság szervezésében a kassaiak ma délelőtt a Köztemetőben megkoszorúzzák a honvédsírokat. Vasárnap pedig 13.30 órakor a Thália Színház elől autóbusz indul Magyarbődbe, ahol 14 órai kezdettel a református templomban ünnepi istentiszteletet tartanak, majd 15 órakor a helybéli köztemetőben lesz megemlékezés. A magyarbődi rendezvény baráti találkozóval fejeződik be a helyi kultúrházban. Ezt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Abaúj-Tornai Egyházmegye és a Csemadok Kassai Városi Választmánya szervezi.

/szasz/