Nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Halász György, a kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnöke részére a kassai és környékbeli magyar vonatkozású történelmi emlékek, illetve emlékhelyek felkutatása, dokumentálása és megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Halász Györgynek a kitüntetést Magyarország Kassai Főkonzulátusának az 1848-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából Nagykaposon megrendezett ünnepi fogadásán adta át Haraszti Attila főkonzul.

Halász György 1949. augusztus 4-én született Kassán. Alap- és középfokú tanulmányait szülővárosában folytatta, ahol 1968-ban tett érettségi vizsgát. A középiskola elvégzését, valamint a kötelező katonai szolgálat teljesítését követően a Kassai Műszaki Egyetemen helyezkedett el, ahol 2016-os nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Szülei nevelésének, értékszemléletének köszönhetően gyermekkora óta magyarsága, a magyar történelem, valamint a város iránti szeretete meghatározó szerepet töltenek be életében. Szülővárosához való mély kötődését magyarázza az a tény is, hogy ősei bizonyíthatóan már a 18. századtól ebben a városban éltek. Szülei a Katolikus Legényegylet tagjaiként tevékenyen hozzájárultak Kassa két világháború közötti magyar kulturális életéhez. Édesapja, Halász József, a Csemadok egyik alapítótagja volt, majd a szövetség kassai helyi szervezetének „legendás” elnökeként munkálkodott. Halász György 1964-ben lépett be a Csemadokba, 1990-ben tagja lett a Rákóczi Szövetségnek. 1992 októberében megalapította a Henszlmann Imre Történelmi Társaságot, melynek immár 26 éve elnöke. Fő céljai között a magyar vonatkozású emlékek, emlékhelyek megőrzése és megóvása szerepel. A társaság rendkívül jó együttműködést ápol több magyarországi szakmai társszervezettel. Az elmúlt negyedévszázad során a szervezet égisze alatt kb. 20 publikáció látottnapvilágot, melyek a városról, történelmi eseményeiről, egyházi emlékeiről és „elfeledett” személyiségeiről szólnak. A megjelent kiadványok java részét Halász György saját maga írta és szerkesztette. Társszerzője volt a 2006-ban megjelent „Az elveszett város” című könyvnek, – amely Kassa régi, mára elpusztult épületeit, emlékműveit mutatja be – valamint a „Kulcsok Kassa történelméhez” címmel iskolák számára összeállított történelmi olvasókönyvnek.

Publikációs tevékenysége mellett a Henszlmann Imre Történelmi Társaságelnökeként számos történelmi témájú kiállítás létrejöttében is részt vállalt. Kurátora volt például 2006-ban, II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának 100. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltárral közösen Kassán megrendezett kiállításnak, továbbá két híres kassai személyiség, Gerster Béla építőmérnök, a Korinthoszi-csatorna tervezője és Henszlmann Imre, építész, a magyar műemlékvédelem úttörőjének életéről és munkásságáról szóló kassai kiállításoknak, melyekre 2008-ban, illetve 2013-ban került sor, s melyekhez katalógust is összeállított. A Gerster Béláról szóló kiállításanyagot a Korinthoszi-csatorna megnyitásának 120. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés kapcsán Magyarország Athéni Nagykövetsége is felhasználta. 1990 és 1998 között Kassa-Észak városrészének, illetve Kassa városi önkormányzatának képviselőjeként is tevékenykedett. Ebben a minőségében legnagyobb sikerének II. Rákóczi Ferenc hamvainak „megmentését” tartja, mivel 1996-ban a szlovák kulturális minisztérium részéről felmerült annak a lehetősége, hogy a hamvak a Magyarországon található szlovák műkincsek fejében elkerüljenek Kassáról. Ezt megelőzendő Halász György határozati javaslatot terjesztett a városi képviselőtestület elé, hangsúlyozva, hogy a város nem adja ki történelmi személyiségeinek a hamvait, továbbá, hogy védelem alá helyezi a város területén található valamennyi neves személyiség sírját. Ennek eredményeként közel 2000, nagyrészt magyar vonatkozású sírt sikerült megmenteni a kassai temetőkben. A Henszlmann Imre társaság 1993 óta évente hagyományosan megemlékezést tart a kassai köztemetőben és a Szent Rozália-temetőben a március 15-i nemzeti ünnephez, valamint október 6-án, az Aradi Vértanúk Emléknapjához kapcsolódóan. Halász György szívügyének tekinti szülővárosa, Kassa történelmének, s az ezzel összefüggő eseményeknek a kutatását. Szabadidejét csaknem teljes mértékben ennek szentelve, sokszor a családi együttlétet feláldozva végzi e tevékenységét. 2014-ben megjelent a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának felkérésére és támogatásával a „Szt. Rozália temető Kassa” című kétnyelvű kötete, amelyben az említett temető sírjait dolgozta fel, illetve dokumentálta, több mint félezer oldalnyi terjedelemben. A könyv ötévnyi áldozatos, kitartó kutatómunkája eredményeként született meg, s szakmai körökben is nagy elismerést szerzett. Jelenleg a „A kassai Kálvária története” című könyvén dolgozik.

Halász György 1998-ban, Rudolf Schuster, akkori kassai főpolgármestertől Kassa Főpolgármesterének Díjában részesült a város fejlesztése érdekében végzett munkájáért. 2010-ben a város történelmének feltárásáért, publikációs munkásságáért, valamint az önkormányzatban végzett közhasznú tevékenységéért Kassa Város Díját adományozták neki, majd 2017-ben jelentős kutató- és publikációs munkásságáért Kassa-Óváros Önkormányzata Díját vehette át.

/sz/