Vajon lehet-e kedden csütörtök? Éjszaka nappal? Mi magyarok a március tizenötödikei nemzeti ünnepünket ünnepelhetjük-e március huszonhatodikán? Sőt, még merészebbet kérdezek: lehet-e a férfiből nő, a nőből férfi?  Nos – ezen utóbbiakra korunkban már egyre több példa van, csakhogy őket már másképpen hívjuk. Nekik is nevük van! Mind erre pedig csak azért hívom fel a figyelmet, mert meggyőződésem hogy minden bajunk abból adódik, hogy nem a nevén nevezzük a dolgokat. Csúsztatunk! Amit mondunk az már nem az ami. Ezzel együtt viszont a lényünk is változik: az érzékünk az igazságra, lelkünk a tisztaságra. És ez már baj!

Tegnap ünnepeltünk Kassán. A Thália Színház, a Csemadok Kassai Városi Választmánya és Magyarország Kassai Főkonzulátusa hívta a polgárokat megemlékezni március tizenötödike helyett huszonhatodikán az 1848-49-es szabadságharcunkra. Ha cinikus lennék, akkor most azt mondhatnám erre: persze jobb későn, mint soha. Jóllehet talán a rendezők is érezhették, hogy ez így nem teljesen kóser, ezért utólag küldtek még egy másik meghívót is, melyben tudatták, hogy az esti koncert előtt a Rodóstói-ház udvarán megkoszorúzzuk  II. Rákóczi Ferenc szobrát, mert ugye a vezérlő fejedelemnek éppen születésnapja van, és hát ez kapóra jön, hiszen a szabadságunkért ő is tett valamit. Ezt követően a régi városháza színháztermében a Rackajam koncertje előtt Illés Boglárka helyettes államtitkár ünnepi köszöntőjében ügyesen megpróbált március mélyebb tartalmáról beszélni. Utalt rá, hogy ez a hónap Marsról kapta a nevét, aki a görög és római mitológiában a háború istene volt. Talán nem véletlen, hogy II. Rákóczi Ferenc is éppen ebben a hónapban született és az 1848-as szabadságharcunk is ekkor indult – mondotta. Felhívta a figyelmet a mai francia eseményekre és azokra a veszélyekre is, amik az iszlám részéről most fenyegetik a keresztény Európát. Ez a veszély valóban reális, de talán azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy miként is állunk mi a kereszténységgel. Helyén való-e például, hogy egy nappal virágvasárnap után, a nagyböjt idején – amikor inkább befelé kellene fordulnunk, amikor önvizsgálatot kellene tartanunk, mi hangos koncertet rendezünk?  Hangsúlyozom :a probléma nem a koncerttel, hanem az időponttal van! Ferenci Gyuriék ugyanis itt is, most is olyan forradalmi koncertet adtak, melynek során a kassai közönséget is beemelték Petőfi, Gérecz és Hendrix társaságába. Az ő zenéjükben, az ő mondanivalójukban és az előadásmódjukban is minden a helyén volt. Ezért volt igaz, ezért volt hatásos az, amit nyújtottak. Kár, hogy március 15-én nem lehettek Kassán, de az is biztos, hogy húsvét után is ugyanilyen sikert arattak volna! Érdemes lenne ezen elgondolkodni…

Szaszák Gy.