Kassa város képviselőtestülete elfogadta a 2019-2021-es évekre szóló városfejlesztési akciótervet. Olyan dokumentum ez, ami az elkövetkező időszakban meghatározza majd a beruházásos építkezéseket és az egyéb fejlesztéseket, megadva ezek időrendjét is. Összességében nyolc programterületről van szó, melyek felölelik a közlekedés, az oktatásügy, a környezetvédelem, a művelődés, a sport és nem utolsó sorban a munkalehetőség növelését.

Az egyik legnagyobb beruházásnak a Szalánci út felújítása fog számítani, melyre 20,5 millió eurót szándékoznak fordítani. Tervezik a Kavocsáni kerülőút és a Peres – Szentlőrincke közötti bekötőút megépítését is. Kassán az új parkolóhelyek és az információs rendszerek kiépítésére fél millió eurót szánnak, míg az utak javításra 6 millió eurót és a trolibusz infrastruktúra felújítására 1,6 millió eurót fordítanak.

Kassa új városfejlesztési tervében bérlakások építése is szerepel. Az óvodák és az iskolák felújítására 8,7 millió eurót kívánnak fordítani. Tervben van a Malom-árok revitalizációja is, melyre 1,93 millió eurót fordíthatnak.

A sport infrastruktúra fejlesztésére 7 millió eurót hagytak jóvá, de ehhez hozzájön a Nemzeti Teniszközpont felépítése, ami 15 millió euróba fog kerülni, jóllehet a városnak ehhez csak 3 millió euróval kell hozzájárulnia.

/sz/