Május 17 -én átadták a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Természettudományi Karának felújított helységeit a Jesenná utca 5. szám alatt, melyek ezentúl az egyetem hallgatóit és tudósait szolgálják majd. A rekonstruált laboratóriumok és berendezések, melyek értéke meghaladja az egymillió eurót, az orvosi nanotechnológia, a bioenergetika és a paleobiológia területén végzett kutatásokat hivatottak elősegíteni. Ezen újítások jelentősen megnövelik az UPJŠ Technológiai Innovációs Park Interdiszciplináris Biotudományi Központja és a Biofizikai Tanszék közös laboratóriumaiban végzett kutatások színvonalát, felszereltség terén pedig az európai és világszintű kutatóközpontokkal versenyképes tudományos teret hoznak létre.

Az új helységeket prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., az egyetem rektora, Assoc. RNDr. Roman Soták, PhD., a Fizikatudományi Kar dékánja, és prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a Technológiai Innovációs Park (TIP) igazgatója avatták fel. A laboratóriumok nemcsak az UPJŠ Technológiai és Innovációs Park Interdiszciplináris Biotudományi Központjának (CIB TIP-UPJŠ) és a Természettudományi Kar Biofizikai Tanszékének (KBF PF UPJŠ) alkalmazottjait, hanem az egyetem mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatóit is szolgálják majd, akik várhatóan olyan kutatási projekteken fognak dolgozni, amelyek hozzájárulnak a tudomány és technológia fejlődéséhez a biológiai, fizikai, kémiai és informatikai tudományok ötvözésének segítségével.

„A fent említett laboratóriumok rekonstrukciójával és felszerelésével hozzájárultunk ahhoz, hogy a Természettudományi Kar felújított campusának vonzerejét növeljük mind a hallgatók, mind az együttműködő partnerek számára” – értékelte a munkálatok eredményét az egyetem rektora, prof. Pavol Sovák.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a Pavol Jozef Šafárik Egyetem rektora

A laboratóriumok rekonstrukciójának (230 ezer euró) és modern kísérleti berendezések beszerzésének (1,5 millió euró) finanszírozása több forrásból történt, és a TIP-UPJŠ, a CIB TIP-UPJŠ, a PF UPJŠ, a PF UPJŠ Biofizikai Tanszék, a PF UPJŠ Fizikai Tudományok Intézete és maga a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem is részt vett benne. Az új műszerek elsősorban a „BioPickmol” projektnek köszönhetően lettek beszerezve, melynek koordinátora doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc. D., Ph.D., volt a SAFTRA Photonics ipari partnerrel együttműködve.

„Újabb lépést tettünk, amelynek köszönhetően a kar és ezáltal az egész egyetem versenyképességét növeljük. Úgy véljük, mindez majd új kutatási lehetőségeket hoz, és megerősítheti a nemzetközi együttműködést is.” – mondta az egyetem Természettudományi karának dékánja, doc. Roman Soták.

„Természetesen feltételezzük, hogy ezeket az egyedülálló eszközöket és módszereket nemcsak az UPJŠ-en és a kassai egyetemeken belüli együttműködésre, hanem a fontos és elismert külföldi intézményekkel közös projektekre is felhasználhatjuk. Ezek a legmodernebb műszerekkel felszerelt laboratóriumi létesítmények nagyban növelik kutatásaink színvonalát, és ezáltal a lehetőségeinket arra, hogy sikeresebbek legyünk az európai pályázati ügynökségektől származó támogatások megszerzésében” – mutatta be az új laboratóriumok előnyeit az Interdiszciplináris Biotudományok Központjának vezetője, Assoc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.

Az itt megvalósuló projektek új gyógyszerek kifejlesztéséhez és a biológiai folyamatok jobb megértéséhez vezethetnek. Ugyanakkor az ipari gyakorlattal való együttműködés nagyobb intenzitása is várható, különösen az újonnan létrehozott Cassovia New Industry Clusterrel (CNIC) való közvetlen kapcsolódás révén.

„A KBF PF UPJŠ és a CIB TIP-UPJŠ felújított és újonnan épített laboratóriumai nagyon fontosak számunkra, mivel lehetőséget biztosítanak az ipari gyakorlattal való hatékonyabb és rugalmasabb együttműködésre. Ennek köszönhetően nemcsak a publikációs tevékenység fellendülésére számítunk, hanem a szabadalmak számának növekedésére is, különösen az új gyógyászati és diagnosztikai módszerek kifejlesztése terén” – mondta a TIP-UPJŠ igazgatója és a Cassovia New Industry Cluster (CNIC) igazgatótanácsának elnöke, prof. Pavol Miškovský.

Ezen innovációknak köszönhetően az egyetem oktatási színvonala is emelkedni fog, hiszen a hallgatók olyan modern módszerekhez és műszerekhez jutnak majd hozzá, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy fejlesszék tudományos készségeiket és képességeiket.

„Nagyon örülök, hogy sikeresen zártuk ezt a folyamatot, nemcsak az itt végzett tudományos kutatások minőségének várható növekedése miatt, hanem azért is, mert az egyetemünkön való oktatás vonzereje is nő az interdiszciplináris biotudományok területén. Az ilyen pozitív elmozdulások végső soron a legtehetségesebb, tudományos pályát választó fiatalok megtartásához vezethetnek a kelet-szlovákiai régióban” – tette hozzá az egyetem Biofizikai Tanszékének vezetője, doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Összességében tehát a felújított laboratóriumok nagy előrelepésnek számítanak a régió tudományos és technológiai fejlődésében, mivel hozzájárulhatnak a tudományos kutatás minőségének javításához, a modern technológiák intenzívebb használatához, valamint a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem pozíciójának megerősítéséhez mind az oktatás, mind az interdiszciplináris kutatások terén.

Pracu Eszter