Február 2-án pénteken a Bocskai Keresztyén Társaság (BKT) megemlékezést tartott a névadó emléktáblájánál a Fő utcán. Göőz László, a BKT elnöke köszöntötte a jelenlevőket és Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulját. Bocskai István  halálának 412. évfordulója alkalmából, akkor, amikor földi maradványait elszállították – emlékeztetett az elnök. Haraszti Attila főkonzul a fejedelem végrendeletét olvasta föl azzal, hogy az máig nem veszítette el aktualitását. Balassa Zoltán röviden méltatta az életutat, mely nem nélkülözte a váratlan fordulatokat. A fejedelem földi maradványai elindultak Gyulafehérvár felé, ő meg a hallhatatlanságba. Genfben már régóta szobra áll, reméljük, kassai szobra is méltó helyre fog kerülni. Ossza István elénekelte a Millitaris congratulation c. ének első és utolsó versét, mely a fejedelem életútját méltatja. Az ünnepség koszorúzással Gőöz zárszavával ért véget.

BZ