36 negyedikes diák ballagott el a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett nagy múltú kassai magyar ipariskolából, mai nevén a Szakkay József Szakközépiskolából, ahol az érettségi után három éves felsőfokú szakképzés is folyik.

A végzős növendékeket az iskola vezetősége a Thália Színházban búcsúztatta. Ezek a pillanatok nyilván a diákok számára maradnak a legemlékezetesebbek, de a tanárok is megőrzik emlékezetükben azokat az arcokat, amelyek valamilyen oknál fogva megérintették őket.

Matej Éva igazgatónő most annak a ténynek örül a legjobban, hogy a távozó 36 végzős diákjuk helyébe szeptemberben 58 elsős jön, ugyanis ennyien kívánják középiskolai tanulmányaikat itt megkezdeni.

A felvételi vizsgák már sikeresen  lezajlottak – mondja az igazgatónő, majd így folytatja:

A mechatronika szakra 30 diák nyert felvételt, míg a kereskedelmin és a műszaki líceumban 28-an kezdik meg a tanulmányaikat. Az iskolánk iránt érdeklődő fiatalok 5 szak közül választhattak – ennyit ajánlottunk fel nekik. Ezek közül három: a mechatronika, a műszaki líceum és a kereskedelmi akadémia volt az, ami meghatározó módon megnyerte a tetszésüket. Mind e mellett én nagyon sajnálom, hogy az elektrotechnikai szakot nem tudjuk megnyitni, mert erre csak 5 jelentkező volt, viszont egy osztály megnyitásához minimum 8 diák kell. Harmadik éve próbálkozunk a regionális turizmus menezsmentje szak megnyitásával is, de egyelőre ez iránt sincs olyan érdeklődés, mint amilyen kellene.

Mi lehet ennek a jelenségnek az oka? Mit tudnak tenni azért, hogy megváltozzon a fiatalok hozzáállása?

A regionális turizmus kiépülése most van folyamatban. Valószínű, hogy ezen a téren a közeljövőben megnyíló lehetőségeket sokan ezért nem látják még olyan meggyőző erővel. Mi viszont nem adjuk fel! Azokat az ismereteket, amikkel felvérteztük magunkat  egyelőre bevonjuk a kereskedelmi akadémia tananyagába. Gyerekeink a regionális turizmus témakörében már aktivizálódtak is. Versenyeken vesznek részt például. Nagy örömünkre szolgált, hogy ez éven szlovák környezetben, Zsolnán is megállták a helyüket. Szlovák nyelven is képesek voltak bizonyítani a tudásukat.

És ami az elektrotechnikát illeti?

Nagy szívfájdalmat jelent nekünk, hogy nincs annyi érdeklődő, amennyi az elektrotechnikai szak megnyitásához kellene. Az öt ide jelentkezőt ezért a mechatronikai szakra irányítottuk át. Ennek a szakágazatnak a tartalmi felépítését különben ötven-ötven százalékban az elektrotechnika és a gépészet adja. Azok a legkorszerűbb tudnivalók fordulnak elő ebben a szakban, melyek az iparban nagyon szükségesek. Elektrotechnikából például az áramkörök, vezérlőegységek, az automatizált részlegeknek a szabályozástechnikája, házi villanyszerelés stb. Ezen kívül a negyedik évfolyam után letehetik a szakmai képesítési szakvizsgát is – tehát elektrotechnikusként dolgozhatnak. A tudásanyag másik ötven százalékát a mechatronika szakon diákjaink a gépészetből kapják. Itt a CNC-gépek vezérlésére, a síkban, térben való rajzoló programok elsajátítására fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. A gyerekeink itt nálunk olyan alapgépészeti tudásra tesznek szert, amellyel a CNC gépek programozásához már hozzáláthatnak, vagyis gyártani is tudnak e modern gépek segítségével. Természetesen a CNC gépeket már kiegészítik a 3 D-s mérőberendezések. A műszaki líceumunkban viszont az informatikára összpontosítunk. 4 éves képzés után olyan informatikusokat bocsájtunk ki, akik itt Kassán, de Szlovákia bármely vidékén könnyen találnak munkát. Az iskolánk támogatója a T-systems, s mivel az ipari az Informatikai Társaság tagja is, ennek köszönhetően több kimagasló céggel is szoros kapcsolatban állunk.

A kassai ipariban 1993-tól viszont nem csak szakérettségit lehet szerezni, hároméves felsőfokú szakképzés is van gépészeti, illetve logisztikai szakágazatban.

Igen, ezt még Albert Sándor igazgatósága alatt indították be. Ez a képzés okleveles szakértő végzettséget ad. Ennek a képzésnek a lényege az, hogy 3 év alatt a szaktantárgyakon és a idegen nyelven kívül más tantárgyak nincsenek. A szaktantárgyak elméleti és gyakorlati részére összpontosítjuk a figyelmünket. Az elméleti felkészítést az első évfolyamban 4-hetes-, a másodikban 8 hetes- és a harmadikban egy féléves gyakorlat egészíti ki a partner üzemben. Itthon nagyon jó kapcsolatunk van a tornaljai LVD céggel, de több más magyarországi üzemhez, köztük a győri ADAG céghez is jó kapcsolatok fűznek.

Kik és meddig jelentkezhetnek erre a felsőfokú szakképzésre iskolájukban?

Az érettségi bizonyítvány megszerzése alapkövetelmény. Aki leérettségizett és nálunk szeretne tanulni, azok július végéig adhatják be jelentkezésüket. Szeretettel várunk mindenkit, iskolánk igazgatóságán a lehetőségekről részletes tájékoztatást is szívesen adunk.

Ez az iskola az ipari szakképzés elindítója volt a történelmi Magyarországon. Gépészeti Felsőbb Ipartanoda néven 1872-ben Szakkay József hozta létre. Miként készülnek erre a jubileumra?

Bizony, 2017. szeptember 1-én már a 145. iskolai évet fogjuk elkezdeni. A jubileumi ünnepségre október 9-én a Thália Színházban kerül majd sor. Azért ezt a dátumot választottuk, mert Szakkay József 1872. október 9-én indította el az oktatást a kassai Felsőbb Ipartanodában, a mai iskolánk elődjében. Az ünnepségre meghívjuk iskolánk valamennyi még élő igazgatóját, egykori diákjainkat, akiket egy kultúrműsorral fogunk köszönteni, de lesznek más meglepetések is. Hogy mik, azt most még had ne áruljam el.

Köszönettel vesszük a tájékoztatást, és további sikereket az alma maternek!

 Szaszák Gy.