A világhírűvé vált kassai magyar író, Márai /Grosschmid/ Sándor születésének 117. évfordulója alkalmából április 11-én szülővárosában koszorúzási ünnepséget tartottak.

A Márai Sándor-téren, az író szobránál elsőként Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja méltatta az írót. Beszédében jelzés értékűnek nevezte, hogy ha nem is ugyan abban az évben, de Márai Sándor is április 11-én született, mint József Attila, mely dátumot mi magyarok méltán a Költészet Napjaként ünnepeljük. A főkonzul azt is kihangsúlyozta, hogy Márai életében, pályájában benne van a huszadik század lenyomata. Márai élt Kassán, Budapesten, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Amerikában – világpolgár volt, de olyan, aki mindenütt józan kritikával, felelősségteljesen gondolkodó alkotóként értelmezte a világ eseményeit. Hetven éven át alkotott, de a művei itthon negyven évig zárolva voltak. A tartalmi sokoldalúsággal is jellemezhető életművét az újabb nemzedékek Magyarországon is a rendszerváltozás után ismerhették meg.

Renáta Lenártová, Kassa főpolgármester helyettese azt emelte ki, hogy a város mai polgárai előtt széles körben akkor vált ismertté Márai Sándor neve, amikor Kassa 2013-ban az Európa kulturális fővárosa címet viselhette, és ekkor az egész projekt egyik fő arcául őt választották. Lenártová azt hangsúlyozta ki, hogy Kassának van valamilyen sajátos lélegzetvétele, és aki ezt észreveszi, az soha nem fogja elfelejteni. Ezzel Márai Sándor is így volt, mert tőle tudjuk, hogy bárhol is volt a világban, mindig Kassára gondolt.

Márai Sándor rokonságából, Budapestről Jáky Judit jött el a kassai megemlékezésre. Portálunk az ő beszédét az alábbiakban teljes egészében közli.

„Tisztelt Egybegyűltek, kassai polgárok!

Ismét összegyűltünk, hogy nagymamán testvére, Márai Sándor születésének napján tisztelegjünk az író előtt.

Én Jáky Judit vagyok, Budapesten élek. Nagymamán az egyetlen leánygyermeke volt a Grosschmid családnak a 3 fiútestvére mellett. Később nagymamámnak is két leánygyermeke született, valamint Gábor öccsének is, sőt Radványi Gézának is leánya született. Édesapám volt az egyetlen fiúgyermek ebben a generációban. Márai Sándornak mindig is szorosabb kötődést jelentett az édesapámhoz fűződő kapcsolata, mint egyetlen fiú unokaöccse. Édesapám születésekor írta a Kabala című novellát, melyben az újszülött gyermeknek ad útmutatót az Élethez. Valószínűleg ezért is alakulhatott ki szoros, bensőséges kapcsolat édesapám és Márai Sándor között még gyermekkorában.

Márai Sándor 1948-ban az emigrációt választotta, majd Radványi Géza is erre kényszerült. Ők a családtól távol folytatták életüket.

A család minden tagjának a kötődése ide, ehhez a városhoz fűződik. Egész életükben és gondolkodásukban a szerint éltek, gondolkodtak, amit itt Kassán kaptak családjuktól, iskoláiktól és a környezetükben élőktől.

Én, mint a nagy generáció utóda, szintén ezt az életérzést és gondoskodást igyekszem elődeim után folytatni. Példát édesapámtól, dr. Jáky Jánostól kaptam. Ő itt, Kassán talált olyan polgárokat, akik az itt élő magyar és minden más nemzetiség polgáraival együtt kezdte el Márai szellemiségét újra a szülővárosba visszahozni. Ehhez kiváló partnerekre talált. A Mészáros utcai Grosschmid-ház falára először emléktábla került, és ennek nyomán nyílt meg 1998 májusában a Márai Emlékszoba a Nemzetiségi Kisebbségi Klub részeként. Később a Márai szobor került ide, majd a tér / ahol most is állunk/ is felvette Márai Sándor nevét. A Thália színházban megnyílt a Márai Sándor Stúdió is Kolár Péter segítségével. És itt egy pillanatra megállok. Szeretnék kérni egyperces néma csendet Önöktől Kolár Péter emlékére, akinek tragikusan hirtelen halálhíre mindenkinek nagy fájdalom. Kérem emlékezzünk rá!

Kolár Péter is olyan aktívan, erejét nem kímélve tette a dolgát a kassai és a felvidéki magyarságért, mint ahogy apám tette azért, hogy Márai ismét hazatérjen. Ezért vonhatom meg köztük a párhuzamot. Kolár Péter állhatatos, kitartó, a kassai polgárokért tevékenykedő polgára volt ennek a városnak., aki példaértékű lehet mindnyájunknak. Természetes, hogy eszembe jut róla édesapám, hiszen jó barátságban volt vele is. Remélem, valahol együtt figyelnek tovább minket. Péter el tudja mesélni mindazt, amit ez a város tesz Márai Sándor szellemiségének és emlékének megőrzéséért. Nem rég mutatta meg nekünk az új Márai-Radványi Múzeum helyszínét és beszéltünk a tervekről.

Tavaly októberben lehettem részese annak, hogy Radványi Géza emléktábláját is felavathattuk végre. Tudom biztosan, hogy jóapám mosolyog ránk onnan, sajnos immár Péterrel együtt.

A mált, a gyökereink mindig is kell hogy fontosak legyenek számunkra. E nélkül lehet élni, de hogyan? A mált értékei adnak a mának és a jövőnek támpontokat, bonyolult életünk segítőivé válnak. Ezért fontos, hogy itt Kassán folytatódik a kassai polgár, Márai Sándor emlékének megőrzése és ápolása. Ahogy apám írta nekem életem első nyugat-európai utam előtt Márait idézve A kassai polgárok című drámájából: „Nyugatra menj, de soha ne feledd, hogy Keletről jöttél!“

Köszönöm, hogy meghallgattak itt, Kassán 2017. április 11-én.“

Az emlékbeszédek elhangzása után először Haraszti Attila, kassai magyar főkonzul, majd Renáta Lenártová, Kassa főpolgármester helyettese, Zachariaš István, a Kassa megyei onkormányzat alelnöke és a család nevében Jáky Judit koszorúzta meg Márai Sándor szobrát. Ezt követően Kassa magyar szervezeteinek képviselői és magánszemélyek helyezték el a koszorúikat és a megemlékezés virágait.

A megemlékezés a Thália Színház Márai Stúdiójában fejeződött be, ahol ifjú Havasi Péter kassai színművész Márai Sándor Kassai őrjárat című művére alapozva mutatott be egy monodrámát, melyben hitelesen szólt arról, hogy milyen késztetések vitték Márait az örök regény, az örök valóság tájai felé, milyen vallomások, milyen gondolatok szakadtak fel belőle a II. világháború eseményeinek kapcsán, nem utolsó sorban arról, hogy miként gondolkodott az európaiságról, a kereszténységről, az ember felelősségéről.

A kassai megemlékezést Márai Sándorról a Nemzeti Kisebbségek Klubja, Kassa Város Önkormányzatának Nemzeti Kisebbségek Bizottsága, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, a Kassai Polgári Klub, a Kassai Thália Színház és a Csemadok Kassai Városi Választmánya szervezte.

/szaszák/