Értesítés

Kedves Barátaink!

Április 11. – az idén nagyszombat, a Feltámadás előestéje – Márai Sándor születésnapja. Sajnos a hagyományos emlékünnepségre az író szobránál most nem kerülhet sor, ahogy a húsvéti ünnepkör szentmiséin és istentiszteletein is csak lélekben vehetnek részt az emberek. A kereszténység legnagyobb ünnepének közeledtével, Márai Sándor születésének 120. évfordulóján fogadják szeretettel az író vallomását Istenről:

„Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mintegy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom Őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva, nem értettünk. Egy pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajol Isten”

/Márai Sándor: A négy évszak/