2017. október 29-én lesz 111 éve, hogy II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem és bujdosó társainak földi maradványait hazahozták a törökországi Rodostóból és a Kassai Szent Erzsébet Székesegyház altemplomában országos gyászünnepség keretében helyezték örök nyugalomba. Az évforduló alkalmából a Csemadok Kassa Városi Választmánya és Magyarország Kassai Főkonzulátusa már két nappal korábban kegyeletteljes megemlékezést rendezett a kassai Rodostói-emlékház udvarán, ahol a helyi emlékezőkön kívül megjelent a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium összes tanulója és tanárai- csaknem hatszáz fő -, akik különvonattal érkeztek Kassára.

A tiszteletadás kinyilvánítására egybegyűlteket Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja köszöntötte – külön szeretettel a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium vezetőit, tanárjait, diákjait, akik iskolájuk alapításának századik évfordulója alkalmából tanulmányi kirándulásra jöttek Kassára. A főkonzul emlékeztetett arra, hogy 111 évvel ezelőtt a csontok hazaszállítása felfokozott hangulatban megtartott díszes ünnepségek mellett zajlott. Az 1906-os temetés volt a korszak egyik legnagyobb és leglátványosabb eseménye, ami egységre bírta az akkori országot. „Bátran állíthatjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc alakja és történelmi szerepe abban fogalmazható meg, hogy egybefogta az akkori népeket az elnyomókkal szemben, így kötve össze többek között a magyarokat, ruszinokat és a szlovákokat is.“ – hangsúlyozta a főkonzul, majd beszédét az alábbi gondolatokkal zárta: „Egy közösség vagy egy nemzet sorsáért annak minden tagja felelős. Így volt ez Rákóczi korában, és így van ez ma is. A mai kor emberei sem futamodhatnak el a kihívások elől, ma is fáradságos, nehéz küzdelmekkel teli az élet, ki kell állni önmagunkért, a szabadságért, érdekeinkért. II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona példája adjon ehhez erőt mindnyájunk számára!”

Richard Raši, Kassa főpolgármestere is elismerően szólt II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepéről, arról, hogy Kassát tette a Habsburg-ellenes felkelés központjává, és ebben a városban találta meg méltó nyughelyét. A főpolgármester büszkén jelentette ki azt is, hogy nem ismer a világon még egy olyan várost, ahol több nemzetiség olyan békésen képes egymás mellett élni, mint Kassán.

A kassai Rodostói-emlékház udvarán még Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere, a nyíregyháziak képviseletében pedig Mercs István tanár méltatta II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona emberi nagyságát. Ezt követően az emlékünnepség résztvevői Kováts Marcell tárogatón játszott kuruc dallamai alatt megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc szobrát.

A nap további eseményei közé tartozik, hogy közvetlenül az emlékünnepség után a kassai Thália Színház Márai-stúdiójában a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatónője – Huszárné Kádár Ilona és a kassai Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium igazgatónője – Csurkó Éva testvériskolai együttműködésről szóló megállapodást írtak alá. A két intézmény főleg a művészeti nevelés terén kíván együttműködni, ezen belül megkülönböztetett figyelmet fordítva a vizuális kultúrára – tehát a képzőművészetre, továbbá a drámapedagógiára.

El kell még mondanunk, hogy a vezérlő fejedelemhez kapcsolódva egy nappal korábban a Kassai Polgári Klub és a Kelet-szlovákiai Múzeum közös rendezésében egy könyvbemutatót is tartottak. Rákóczi és Kassa címen magyarul, szlovákul pedig Rákóczi 110 rokov v Košiciach címen jelentették meg annak a nemzetközi tudományos konferenciának az anyagát, melyet egy évvel korábban rendeztek meg Kassán, Rákóczi újratemetésének 110 évfordulója alkalmából.

Szaszák Gy.