Digitalizált világunkban is vannak olyan dolgok, amik az emberre a maguk természetes, tiszta szépségében hatnak a legjobban.

Vlado Urban koreográfus, a kassai Železiar szlovák néptáncegyüttes vezetője ezért szinte biztos volt benne, hogy 2013-ban – amikor Kassa volt Európa kulturális fővárosa – sikert fog elérni, ha a város Fő utcáján lányok százai egyszerre fognak karikázót táncolni. És így is lett! Sőt azóta minden éven a közönség is igényli, hogy legyen egy újabb karikázó!

Eddig Kassa Fő utcáján már több mint négyezren táncoltak együtt. Először a Zempléni-, aztán az Aba-, majd a Sárosi karikázó került bemutatásra. Azok az iskolák, azok a tánccsoportok, azok az egyének, akik az idei közös produkcióba szeretnének bekapcsolódni a Szepességi-karikázó koreográfiáját kell, hogy betanulják. Ehhez a módszertant a  https://youtu.be/vO476KI5Mmc, a táncot a: https://youtu.be/ZdHAf3B1ohA elérhetőségről tölthetik le. A kicsinyek táncának elérhetősége pedig: https://youtu.be/wRqah2UdbL4.

Mind ehhez annyit tennénk még hozzá: tényként szögezhetjük le: közös történelmi múltunknak a gondolkodásra gyakorolt stílusjegyeit mindmáig hitelesen őrzi a néptánc. A szlovák és az északi magyar körtáncok hasonló sajátosságai nem egyszerűen elemi párhuzamok, vagy kölcsönhatások következményei, hanem szinte teljes azonosságokról, fedésekről beszélhetünk, s még a leánykörtáncok fejlődésiránya is egybevág. Azonos gondolkodásmódot tükröz a körtánccal kapcsolatos szlovák és magyar táncnévadás hasonló jellege is, ami az alakzat és mozgás jellemzéséből ered. De hasonló a  nevek képzési módja, a táncnevek kicsinyítése és a határozóragos, illetve viszonyszós alak használata. Például a kerekecskézés, koľesko vagy a körbe-tánc, do kola stb. A közvetlen megfelelésre pedig példaként a karička, garička kifejezéseket hozhatjuk fel, ami magyarul karikát, karikázót jelent.

Karikázót tehát 2018-ban is láthatunk majd Kassán. A szepességi karikázó bemutatóját nem véletlenül június 21- re tervezik, ugyanis ekkor van a nyári napforduló, aminek jelentősége kiolvasható majd a koreográfiából.

/szasz/