Újabb adatokat tett közzé a Statisztikai Hivatal a tavaly elvégzett elektronikus népszámlálásból. Többek között kiderült, hogy Kassa teljes lakossága 229 040 fő, amiből 119 533 nő és 109 507 pedig férfi. A 2011-es adatokhoz képest a város 11 393 lakost vesztett.

Ami a magyar nemzetiségű lakosokat illeti, összesen 5 636-an vallották magukat magyarnak (2011-ben még 6 382-en), második nemzetiségként pedig 2 171-en jelölték meg a magyart. Magyar anyanyelvűnek összesen 7 633 lakos vallotta magát.

Részletesebben:

  • Kassa I 1 772, 785, 2 432
  • Kassa II 1 757, 592, 2 366
  • Kassa III 582, 228, 774
  • Kassa IV 1 525, 566, 2 061

Egész Kassa megye 782 216 lakosságát nézve a magyar nemzetiségűek 66 210-en vannak, ami 8,46%-ot tesz ki, tehát közelebb áll az országos átlaghoz.

A város 22 városrészéből Nyugat városrészben élnek a legtöbben (37 778) és Északon a legkevesebben (19 123). A legtöbb 14 életévét be nem töltött lakos a Luník XI lakótelepen él, és egyúttal itt a legalacsonyabb a 65 év feletti lakosok száma is. A legmagasabb viszont Dél városrészben. A legtöbb produktív korban lévő lakos a Tihanyi lakótelepen él.

Ami a vallást illeti, a város lakosai közül a legtöbben (44,73%) római katolikusnak vallották magukat, őket követték az egyik vallási gyülekezethez sem tartozók (28%), majd a görög katolikusok (6,76%).