A Szlovák Alkotmánybíróság III. szenátusa Sergej Kohut alkotmánybíró vezetésével zártkörű tárgyaláson szeptember 12-én hozott döntésével eltörölte Szlovákia Legfelsőbb Bíróságának azt a határozatát miszerint a per tárgyát képező földterület az egykori Kelet-szlovákiai Vasmű – mai nevén a U.S Steel – alatt Szakaly község, és nem Kassa kataszterébe tartozik. Ezzel a döntéssel az alkotmánybíróság megalapozottnak tartotta Kassa városának  a beadványát és az ügyben a végleges döntés meghozatalát a kerületi bíróság hatáskörébe utalta vissza, mely korábban Kassa tulajdonjogát már megerősítette. A 20 éve húzódó perben a jogerős döntés azért fontos, mert ettől függ, hogy a vasmű tulajdonosa kinek fizesse az ingatlanadót.

Az üggyel kapcsolatosan a legalapvetőbb tudnivalók: a vitatott földterület Kassa városához való csatolásáról 1979-ben a Kassa-vidéki Járási Nemzeti Bizottság döntött, amit később a Kerületi Nemzeti Bizottság is jóváhagyott. Szakaly község önkormányzata a rendszerváltozás után  a restitúciós törvényre hivatkozva próbálta visszaszerezni a földterületeit, azzal apellálva, hogy 1979-ben a nemzeti bizottság a falu megkérdezése nélkül, a fejük felett döntött. A falu követelését Kassa a bíróságon támadta meg. Az alkotmánybíróság döntését Richard Raši, Kassa főpolgármestere most ezekkel a szavakkal kommentálta: „Üdvözöljük Szlovákia Alkotmánybíróságának döntését. 1.5 millió euróról van szó évente, amit a város az utak javítására, új kerékpárutak, gyerekjátszóterek kiépítésére és más egyéb fejlesztési projektekre fordíthat. Szlovákia Legfelsőbb Bíróságának döntését ránk nézve kezdettől fogva helytelennek tartottuk. Bízunk benne, hogy a Kerületi Bíróság Kassán – ahova ezt az ügyet visszautalták – úgy fog dönteni, mint korábban, vagyis a kassaiak javára.“
/szasz/