Államalapításunk ünnepe alkalmából Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Balassa Zoltán újságírót, helytörténészt. A magyar állami kitüntetést Balassa Zoltánnak Magyarország Kassai Főkonzulátusán ünnepélyes keretek között Haraszti Attila főkonzul ma adta át. A meghívott vendégek és a sajtó jelenlétében Simon Lívia, a Kassai Magyar Főkonzulátus művelődésszervezője olvasta fel az alábbi laudációt:

Balassa Zoltán 1949. június 28-án született Besztercebányán. Értelmiségi családban nőtt fel, apja, Balassa Géza régészként és művészettörténészként közmegbecsülésnek örvendő személy volt. Anyja, Krcsméry Katalin angol, német és francia nyelvtanárként dolgozott.

Balassa Zoltán az általános iskolát és gimnáziumot szülővárosában, magyar nyelvű oktatás híján szlovákul végezte. Középiskolai tanulmányai alatt amatőr csillagászként szorgoskodott, majd 1966 és 1990 között a Csehszlovák, illetve a Szlovák Csillagászati Társaság tagjaként tevékenykedett. Az 1980-as évek végén az európai kontinens egyik legrégibb obszervatóriuma, a Konkoly-Thege Miklós által alapított ógyallai csillagvizsgáló lebontása ellen az állam és pártszerveknél indított sikeres tiltakozása eredményeként végül a bontást leállították, kötelezve a csillagda igazgatóját az eredeti állapot helyreállítására.

1972-ben a prágai Vegyipari Műszaki Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. Felsőfokú tanulmányai során bekapcsolódott az Ady Endre Diákkör munkájába, melynek vezetőségi tagja lett. A prágai egyetem docensének jóvoltából került oktatóként Kassára, a Műszaki Egyetemre. Katonai szolgálatát Kassán töltötte, alhadnagyként szerelt le. A kassai Katonai Repülő Szakközépiskola szaktanáraként dolgozott, annak kihelyezett eperjesi tagozatán is.

A 70-es évektől a rendszerváltásig számos kanyart vett élete folyása, köszönhetően annak is, hogy a csehszlovák titkosszolgálat egészen a rendszerváltásig kisebb-nagyobb szünetekkel folyamatosan a nyomában volt. Dolgozott többek között vegyésztechnikusként, fűtőként, a kelet-szlovákiai vízművek referenseként is. Kassára kerülésekor, 1972-ben azonnal belépett a Csemadok helyi szervezetébe. A rendszerváltás után a városi elnökség tagja és az Országos Tanács tagja volt. A 70-es évektől részt vett a történelmi-honismeretei szakbizottság munkájában. A világot jelentő deszkák is megérintették: tagja lett a Pinceszínpad és a Szép Szó irodalmi színpadnak. Parázs néven saját kisszínpadot szervezett. Pódiumjátékot írt Bethlen Gáborról, amelyet maga rendezett, s A békesség fejedelme címmel körülbelül tíz alkalommal adták elő Felvidék-szerte, valamint Prágában is bemutatták. Bajor Andor A kalapos balladája c. szatíra színreviteléért 1984-ben a város dramaturgiai díjában részesült. 1986-ban a kassai Kerületi Művelődési Központ tanfolyamán amatőr színházi rendezői képesítést szerzett.

A romániai falurombolás ellen tiltakozó levelet fogalmazott meg, melyet 1988. augusztus 23-án a prágai román nagykövetségnek küldtek el. Emiatt ismét a titkosszolgálat célkeresztjébe került, megfigyelése egészen 1989. november 17-ig tartott. Balassa Zoltán kezdeményezője volt Dessewffy Arisztid tábornok, aradi vértanú margonyai kriptájához szervezett rendszeres zarándoklatoknak. Többszöri margonyai látogatása után 1988-ban először zarándokolt el többedmagával a sírhoz. Kezdeményezése hatására 1989-ben a Csemadok kassai szervezete buszt indított Margonyára és azóta minden év október elején megemlékezésre kerül sor a helyszínen. 1989-ben, a bársonyos forradalom kitörését követően ő volt, aki Kassán hosszú évek után, nyilvánosan magyar nyelven is felszólalt. A kezdetektől részt vett a Polgári Fórum, illetve a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalomban. 1990-ben rövid időre Kassa Óváros önkormányzati képviselője lett. A rendszerváltás után az Együttélés Politikai Mozgalom kassai ügyvivőjeként helyezkedett el, a szervezetnek egyben alapító tagja is volt, később városi elnökként és az Országos Tanács tagjaként részt vett a Magyar Koalíció Pártja munkájában is.

A rendszerváltást követően 1991 és 1998 között a Szabad Újság szerkesztője volt, majd szabadúszó lett. 2009-ben kezdett dolgozni a felvidék.ma hírportálnak, melynek két év szünettel a mai napig a munkatársa, s ez idő alatt közel ezer cikke jelent meg a portálon. A 2016/17-es tanévben a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium óraadó tanáraként marketinget, idegenforgalmi földrajzot és szállodaismeretet oktatott. 2018-tól a Kassai Műszaki Egyetemen, a Harmadik Kor Egyeteme program keretében négy szemeszterben Kassa történetét adja elő.

Balassa Zoltán 1974 óta végez honismereti vezetői tevékenységet, melynek keretében nemcsak a Felvidéken, hanem Csehországban, Ausztriában, Lengyelországban és Magyarországon is vezet csoportokat. Becslése szerint több tízezer embert kalauzolt az elmúlt évtizedekben.1975-ben a prágai Ady Endre Diákkör kezdeményezésére Honismereti Kerékpártúrák indultak. Honismereti vezetőként, előadóként számos alkalommal közreműködött ezeken az ismeretterjesztő túrákon. Kassán 2006 óta vezeti folyamatosan az ún. Barangolásokat, melyek havonta tematikusan mutatják be a város nevezetességeit és rejtett értékeit magyar és szlovák nyelven. Több – nemcsak Kassával kapcsolatos – kiadvány magyar fordítása is fűződik a nevéhez. Kassáról történelmi városkalauzt írt, mely 2016-ban jelent meg. A Kassai Polgári Klub több kiadványának munkatársa, segítője volt, számos publikációban a fényképei is megjelentek. Elsőként írt Esterházy Jánosról kötetet Pilóta a viharban (Gróf Esterházy János és kora) címmel, amely 1994-ben jelent meg. A szlovákok történetével foglalkozó kötete a Két nemzet a Kárpát-medencében 2006 és 2015 között öt kiadást ért meg. Ennek szlovák változata is megjelent. A Kárpát-medencében és azon kívül az elmúlt évtizedek alatt számtalan szakmai konferencián és egyéb rendezvényen vett részt meghívott előadóként. Balassa Zoltán a felvidéki, s ezen belül a kassai és kassa-környéki magyarság önazonosságának, hagyományainak megőrzése, nemzettudatának erősítése, a közösség múltjának ismerete és a magyar anyanyelvhasználat terjesztése érdekében több évtizede kiemelkedő publikációs, dokumentációs, ismeretterjesztő, előadói, helytörténészi tevékenységet végez. Személyes ismertsége messze túlnyúlik szeretett városa, Kassa határán, a magyar közösség iránti elkötelezettségével, aktív szervezői, ismeretterjesztői, előadói munkásságával Kárpát-medence szerte sokak szemében elismerést vívott ki magának.