A Magyarországi Evangélikus Egyház kezdeményezésére Magyarország Kassai Főkonzulátusa Maléter Pálra, az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom honvédelmi miniszterére emlékezvén, születésének 100. évfordulója alkalmából szülővárosában az Eperjesi Egyetemmel és Eperjes Megyei Jogú Várossal együttműködve szeptember 27-én koszorúzási ünnepséget és emlékkonferenciát rendez. A közelgő eperjesi eseményről portálunknak a rendezvény fővédnöke, Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja nyilatkozott.

Főkonzul úr, Eperjest „Tarca-parti Athénnak“ nevezték egykoron – és joggal, mert a történeti Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosa volt. Az 1667-ben alapított Kollégiuma a későbbiekben ugyanis főgimnáziumot, jogakadémiát, evangélikus teológiai akadémiát és tanítóképzőt foglalt magába. Ennek a kollégiumnak a falai között alapozták meg Kossuth Lajos szellemiségét is 1816-1819 között. A kollégiumi diákok közé tartozott Dessewffy Arisztid, a későbbi honvédtábornok, az aradi vértanúk egyike, Korabinszky János Mátyás földrajzi író, térképész, Bercsényi László, francia marsall, a Rákóczi szabadságharc résztvevője, Pulinszky Ferenc régész, publicista, Berzeviczy Albert, aki 1905-1936 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt – és így folytathatnám még sok név felsorolásával a sort egészen Maléter Pálig, az 1956-os második Nagy Imre kormány kivégzett miniszteréig, csakhogy a második világháború utáni tananyagba nálunk ezek nem kerültek be, és olyan érzésem is van, hogy mintha a magyarországi művelődéstörténet is hajlamos lett  volt sok mindent elfelejteni. Változtatni akarnak ezen?

A főkonzulátus tevékenységében mi fontos szempontként kezeljük a figyelem ráirányítását Eperjesre. Eperjes egy jelentős város a mai Szlovákiában és a magyar történelemben is fontos szerepe volt. Ezért keressük azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mind az eperjesiek, mind a magyarországi magyarok és a kassai magyar főkonzulátus számára is fontosak lehetnek. Az egyik ilyen pont Maléter Pál, aki száz évvel ezelőtt ebben a városban született. Az ő tiszteletére rendezett konferenciával és megemlékezéssel szeretnénk folytatni azt a munkát, amit a magyar irodalom nagy gondolkodójával, írójával Hamvas Bélával kezdtünk el tavaly – aki szintén Eperjesen született.

Hogyan viszonyulnak az eperjesiek ezekhez a kezdeményezésekhez?

Teljes nyitottsággal és támogatóan. Eperjes városa és az Eperjesi Egyetem is rendezője az emlékkonferenciának és a koszorúzási ünnepségnek is.

  1. szeptember 27-én koszorúzási ünnepséggel kezdődik a megemlékezés. Ez hol lesz?

Az említett napon 10 órakor Eperjesen a Fő utca 72 szám alatt a kommunizmus áldozatainak emléktáblájánál helyezzük el a megemlékezés koszorúit, ahol Ľudovit Petraško docens, a Politikai Foglyok Szövetsége Eperjesi Szervezetének elnöke és én mondunk majd beszédet, majd Prőhle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Andrea Turčanovával, Eperjes polgármesterével közösen koszorúzunk. A koszorúzás színhelyéről gyalog indulunk az Evangélikus Kollégium dísztermébe, ahol az emlékkonferencia lesz, de közben megállunk Maléter Pál szülőháza előtt. A terveink között szerepel – és erről már egyeztettünk is -, hogy a közeljövőben emléktáblával jelöljük meg ezt az épületet.

Maléter Pál és a jelen – ez a címe az emlékkonferenciának. Milyen előadások hangzanak majd el, és kiknek szólóan?

Az emlékkonferenciát Prőhle Gergely a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának és Andrea Turčanová, Eperjes polgármesterének a köszöntő szavaival nyitjuk meg. Örömünkre szolgál, hogy eljön Eperjesre Maléter Pál özvegye, Gyenes Judit, akitől egy autentikus előadást hallgathatnak meg a mártírhalált halt férjéről. Patrik Derfiňák docens az eperjesi Maléter Pál családját mutatja majd be, doktor Horváth Miklós pedig az 1956-os forradalom honvédelmi miniszterét. A konferencia moderátora Balassa Zoltán, kassai helytörténész lesz, aki egy rövid előadást is tart felelevenítve azt, hogy Szlovákia miként viszonyult az 1956-os eseményekhez. Az előadássorozatot Ľudovit Petraško docens előadása zárja: Az eperjesiek, mint a kommunizmus áldozatai címen. A zárszót pedig Kónya Péter professzor, az Eperjesi Egyetem lektora és én tartjuk. A Maléter-emlékkonferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk.  Mindenkire számítunk, aki érdeklődik e kor, e történelmi személyiség iránt. Az eperjesi egyetemen tanuló magyar diákok közül is megszólítottunk többet, a reményeink szerint ők is ott lesznek. Szeretném kiemelni, hogy a rendezvényünkre szeptember 27-én Kassáról a Thália Színház elől 9.30 órakor autóbuszt is indítunk Eperjesre. Innen is minél több érdeklődőt várunk, hiszen Maléterék Kassa történetébe is beírták a nevüket.

Főkonzul úr, köszönjük a portálunknak nyújtott tájékoztatását.

Szaszák György