Újabb emléktábla ünnepéjes felavatására került sor ma Kassán. A Mészáros utca 35. szám alatti ház utcai homlokzati falára már évekkel ezelőtt felkerült a két világszerte ismertté vált kassai alkotó: Márai Sándor író és fivére Radványi Géza filmrendező emléktáblája, most a pedig a nagy múltú ház belső emeleti részén az édesapjuknak – Dr. Grosschmid Géza ügyvédnek, királyi közjegyzőnek, csehszlovákiai magyar szenátornak állított emléket a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara. Azért ez a két testület, mert Grosschmid Géza azután, hogy harminc évig tagja volt Kassa város képviselőtestületének, és 1925-ben és 1929-ben is a csehszlovák nemzetgyűlés szenátorává választották, 1932-ben mégis lemondott a mandátumáról. Elhagyta Kassát és Miskolcra költözött, ahol az igazságügyi miniszter kinevezte királyi közjegyzőnek.

A kassai emléktábla ünnepélyes felavatásán Dr. Grosschmid Géza ügyvédi, közjegyzői és politikusi felkészültségét, a humánumon alapuló sokoldalú közérdekű tevékenységét  Dr. Máté Viktor a Magyar Országos Közjegyzői kamara elnökhelyettese és Dr. Cserba Lajos a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnöke méltatta. Elmondták azt is, hogy már két évvel ezelőtt szerettek volna eljönni Kassára, de a covid járvány ezt akkor meggátolta. Megnyugtató, jó érzés jelent, hogy az emléktábla felavatására egy nappal Grosschmid Géza 150. sületésnapja előtt sor kerülhetett.

Az emléktábla avatásán Tóth Levente, az Egri Gárdonyi Géza Színház színművésze Márai Sándor írásaiból egy olyan verset és egy olyan prózarészletet adott elő, melyben már ő is emléket állított az édesapjának.

/sz/