Kassára érkezik A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd, Benkő Géza színművész derűs szomorújétéka. A Soóky László művéből készített monodrámát a kassai közönség a Thália Színház bérletes előadásaként a Márai Stúdióban először 2017 február 23-án tekintheti meg. A darab ősbemutatóját 2016. február 27-én Komáromban, a Tiszti Pavilon dísztermében tartották.

Hogy ezt a monodrámát a Thália Színház felvette a repertoárjába annak több oka is van. Az egyik legfontosabb hosszú távú elképzelésből fakad. Czajlik József színi direktor úgy tervezi, hogy a Márai Stúdióban minden évadban legalább egy monodráma bemutatásának teret biztosítanak. A másik már történelmi vonatkozású. A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd című derűs szomorújáték ugyanis a második világháború utáni hírhedtté vált Kassai kormányprogram nélkül nem születhetett volna meg, ugyanis ennek a darabnak a főtémáját azok a megpróbáltatások adják, amelyek a csehszlovákiai magyarságot a  Beneši dekrétumok rendelkezései szerint végrehajtott deportálások, lakosságcserék következtében érték.

„ A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd egy monodráma, de nem egyetlen ember sorsa és meséje tárul elénk, hanem egy közösségé. A szlovákiai magyar közösség beépül egy ember meséjébe, a történelem és a kisember élethelyzetei összesimulnak egy végtelen történetté. Olyan ez, mint egy modern népmese: az úgy volt, hogy egyszercsak meghalt Sztálin elvtárs, meg Gottwald elvtárs is… – jelöli ki a történelmi időkeretet a szerző, de aztán bátran lépeget ide-oda a kisebbségi sors idővonalán. Egy ember – egészen közelről. Csakhogy szemében tükröződik a világ – fejében újrajátszódik a történelem egy szakasza: nem tények és statisztikák, hanem a vélt és valós tragédiák, emlékek, történetek a múltunkból. S a többi néma csönd…“ – olvasható a színház beharangozójában.

Benkő Géza egy újabb arcára ebben a monodrámában a kassai közönség nyilván élénken kíváncsi lesz, hiszen alighanem ennek a városnak is meg van a saját szerepe abban, hogy a művészi Midasz-kor kapujába itt érkezett el. Igen, arról van szó, hogy Benkő Géza esetében Kassán minden szerep arannyá változik. Legutóbb a Páratlan párosban Stanleyként remekelt, a Bányavakságban Florinként, a román rendőrként nyújtott felejthetetlen alakítást, a Mizantrópban Oronteként, legújabban pedig szlovák nyelven Ed szerepében, Egressy Zoltán Baleset című drámájában a kassai Állami Színházban, Czajlik József rendezésében.

Soóky László A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd szerzője a monodráma kassai bemutatóját megelőző sajtótájékoztatóra nem tudott eljönni, de egy a darabhoz illó hangulatú levelet küldött, melyet a színidirektor engedélyével az alábbiakban teljes egészében közlünk:

Tisztelt Igazgató úr, kedves Jóska,
Szeretett Társulat,
Tisztelt Újságíró kollégák,
miGézánk,

kérem, hogy aki felolvassa ezt a levelet, törekedjen arra, hogy meghatóan, ízes magyarsággal, picinyke Ascher Oszkáros pátosszal történjen meg az esemény. Ami hangsúlyos, az hangsúlyos legyen, ami nem, az is. Köszönöm.

Először Czajlik József Igazgató úrnak köszönöm meg, azt, hogy az A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd-et érdemesnek tartotta arra, hogy a Kassai Thália Színházban közönség elé vigye. Ez számomra nagyon sokat jelent, és nagyra értékelem, hangot adva annak a reményemnek, hogy jól döntött, és az előadásban elhangzó szöveg a közönségnek s a kritikusoknak nem okoz komoly lelki megrázkódtatást, csalódást. Amennyiben mégis, Gézát nyugodtan várják meg a művészbejárónál, és adjanak neki! Amit én kapnék, azzal is ajándékozzák meg őt.

Köszönöm a Társulatnak, hogy nem írtak petíciót a Csönd színrevitele ellen, s egyben egyenként felhatalmazom őket arra, hogy kritikus hangnemben kacagjanak, vagy sírjanak az előadás alatt, kik ki vérmérséklete szerint. Ha kifütyülik, akkor is szeretem őket.

Az újságíró kollégáknak azt, hogy érdeklődnek az esemény iránt és bátorítom mindannyiukat ne kíméljenek. Mielőtt azonban leszecskáznának, gondoljanak arra, hogy a magamfajta öregembernek ilyenkor a halál előtti státusban jól esnek a picinyke ám jótékony hazugságok is. Kérdésükre, hogy miért nincs a nevem a plakáton, ezt válaszolom: erre kértem az Igazgató urat. A következő miértre ez: gyarló, kicsinyes, szánni való emberi okok miatt. S, hogy lesz-e a Csöndnek folytatása? Igen, van.

Varga Emese dramaturgnak köszönöm az áldozatkészségét és a nekem tetsző szakmai munkát.

Végül Gézának küldök egy virtuális ölelést, amely nem teljesen őszinte, de még maradt benne szeretet. Valamint egy tiroli hegyvadász, zergetollas kalap teljes tartalmát is postázom a nagy, provinciális felvidéki magyar üzenőn át.

Üdvözlettel: Laci bácsi, lírai favágó

Nos, hát ennyi a levél. A Thália Színház várja a közönséget a Márai Stúdióban tartandó előadásokra. Az időpontokról érdeklődni a színház honlapján, személyesen pedig a színház Timon utcai irodájában lehet.

/szaszák/