Hajlamos az ember elfelejteni, hogy egy-egy szó eredeti jelentése mit is tartalmaz. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a beszélő mond valamit, de hiába értjük a közlést, mégis hamisnak tartjuk, mert a szó nem azt jelöli meg, ami. Alighanem erre gondolva írta le Márai Sándor is annakidején azt a meggyőződését, hogy: „Aki beszélni kezd, az már megalkuszik.“ Mindezek nekem pedig most csak azért jutottak az eszembe, mert a kassai Thália Színház a Művészetek Házával és Magyarország Kassai Főkonzulátusával olyan nemzetközi kórustalálkozót szervez, melyen a  V 4-ek országainak kiválasztott kórusai lépnek majd közönség elé. Tehát itt a szó majd a zenével párosul, hogy ebben a szimbiózisban próbálja megérinteni a hallgatóságot. De miért lehetséges, hogy a hatás így nagyobb lesz? Nos, nincs ebben semmi titok, csak arra kell visszaemlékeznünk, hogy a koncertre érkező lengyel, cseh, szlovák és magyar kórustagok, de a közönség is lelkileg valójában egy tőről fakadnak. E lelkekhez pedig a zene az, ami a legközelebb áll – tehát ezért lehet egyenértékű a hatásfok. És hát az is fontos, hogy az ihletett szót a zene tudja istenigazából kiteljesíteni.

A V4-ek nemzetközi kórustalálkozója megszervezésének ötlete Magyarország Kassai  Főkonzulátusán született meg. Haraszti Attila főkonzul  a sajtónak elmondta, hogy két dolog motiválta őket. Egyrészt az, hogy a V4-ek elnökségi tisztét most Magyarország látja el, és ez az esztendő Kodály év, hiszen a világhírű zeneszerző 135 éve született és 50 éve halt meg. Kassán a nemzetközi kórustalálkozóval azt szeretnék elérni, hogy a négy ország nemzetei még közelebb kerüljenek egymáshoz. A Kodály évre való tekintettel javasolták a hangversenyen résztvevő kórusoknak, hogy egy tetszés szerinti művet Kodálytól is válasszanak a repertoárjukba. A kassai kórustalálkozón Lengyelországot a Harmónia, Csehországot az Ars Brunensis vegyeskar, Magyarországot a Cantemus míg Szlovákiát a KONJA leánykórus valamint a kassai Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium Csengettyű Kórusa és a Kicsinyek Kórusa fogja képviselni. Az utóbbi két kassai kórus vezetője, Ferenczei Andrea a közelgő koncert kapcsán ezt nyilatkozta a sajtónak:

„A november 12-i rendezvény elnevezéséből mindnyájunk számára azonnal világossá válik, hogy itt olyan nemzetek képviseltetik magukat, akik egymás jószomszédai, A közöttük meglévő, számos más területen is élő, valós kapcsolatot főként a közös történelmi és kulturális gyökerek adják. Ezenkívül valamennyi ország világhírű zeneszerzőket és a előadókat is adott a világnak. A kórustalálkozók attól válnak rendkívül felemelő rendezvényekké, hogy a résztvevő énekkarok a szó legnemesebb értelmében „hangversenyeznek“ egymással. Minden énekkar szorít a másikért, minden kórustag kíváncsi a többi szereplőre, annak repertoárjára, megjelenésére, a színpadon átadott üzenetére. Nincs igazi  versenydrukk, csakis az ének számít, melynek örömét semmi mással nem lehet az ember életében pótolni.”

Szpisák Gyula, a Thália Színház menedzsere elmondta, hogy a V4-ek Nemzetközi Hangversenyét 2017. november 12-én 16 órai kezdettel a Művészetek Házának hangversenytermében tartják, de a koncertre a jegyeket elővételben a Thália Színház jegypénztárában vásárolhatják meg az érdeklődők.

A V4-ek Nemzetközi Kórustalálkozójának fővédnöke Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja. A rendezvény Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával valósul meg.

/szaszák/