Január 22-e bizakodó, izgalommal teli hangulatban telt Kassán a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolán, mivel e napon tárta ki kapuit az intézmény a beiratkozásra váró kis elsősök előtt. A jövendőbeli kisdiákokat főleg a Žižka utcai magyar óvodából és a Szádellő utcai szlovák óvoda magyar osztályából várták, de a beiratkozás időpontjáról értesítették a többi városi óvodát is.

Csurkó Éva, az iskola igazgatója Szent-Györgyi Albert gondolataival üdvözölte a zsúfolásig megtelt osztályteremben a szülőket, nagyszülőket, a jövendőbeli elsősöket és megköszönte a bizalmat, amiért magyar iskolába íratják be gyerekeiket. Ecsetelte az anyanyelvi oktatás fontosságát, ami a kicsiket összeköti a legfontosabb emberi kapcsolatukkal, a családdal. Elmondta, hogy a gyerekek most beszédfejlődésüknek intenzív időszakát élik, ami nagyban kihat személyiségük fejlődésére, kommunikációs készségükre, valamint társas kapcsolataikra is.

 „Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

( Szent-Györgyi Albert)

Az elsősök és az óvodások kedves kultúrműsora után a leendő kisdiákok Borsos Kornélia, a jövendőbeli tanító néni irányításával átvonultak a szomszéd osztályterembe ötpróbázni, ahol képesség-, figyelem- és memóriafejlesztő játékokat játszottak. Ők már otthonosan mozogtak az iskolában, hisz szeptember óta havonta egyszer beiskolázási programot látogattak, ami egész a tanév végéig folytatódik.

Eközben az igazgatónő folytatta a felnőttek tájékoztatását. Biztosította a szülőket, hogy gyerekeik a jövőben sokoldalú és igényes oktatási programokon vesznek részt mind a természettudományi, humán, úgy a művészeti tantárgyak keretén belül és gondot fordít a szabadidős tevékenységek megszervezésére is. Felsorolta az intézmény erősségeit, ezek a következők: az iskola jó fekvése, képzett pedagógusok, családias hangulat, a szülők és pedagógusok közötti kiváló együttműködés, a szaktantermek kitűnő felszereltsége, színházlátogatás (akár szereplési lehetőséggel is), sítanfolyam, úszótanfolyam, erdei iskola bebiztosítása, könyvtárlátogatás, napközi otthon, idegen nyelvtanulás, számítástechnika színvonalas tanítása, színes szakköri tevékenység (énekkarok: Csengettyű, Leánykar, Kicsinyek kórusa, mozgásos játékok, kerámia, rajz, angol, dráma, matematika, szlovák, néptánc, foci, KGSZT), tehetséggondozás – erről a versenyeken elért eredmények tanúskodnak; színvonalas kultúrműsorokon való fellépés.

Befejezésül biztosította a szülőket, hogy a Márai nevét viselő iskola méltó névadójához, rangot jelent ide járni, igazi értékeket közvetít, gyarapít, olyan élményeket nyújt, amivel a gyerek ember – és világismerethez jut. Ezt bizonyítja az iskolák rangsorolása is: a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola a megye hatodik legjobb alapiskolája lett.

A szülők végezetül elintézték formális teendőiket. Az iskola bizakodva néz a jövő elé, mert eddig 28 gyereket írattak be az 1. osztályba.

                                                                                                        Tóth Mónika