Kétévnyi kényszerszünet után, végre fesztiválozó tömegtől volt zsúfolt ismét a Márai. A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola nyolcadszor is megrendezte a MáraiFesztet. A fesztivál legfontosabb célja, hogy ajtót nyisson az olyan érdeklődőknek, akik többet szeretnének tudni az iskoláról. Betekintést engedjen a márais életérzésbe, melyhez semmi sem hasonlítható. Idén száz fölött volt az érdeklődő diákok, pedagógusok és szülők száma, akik Nagykapostól Rimaszombatig a legkülönbözőbb helyről érkeztek. A fesztivál minden éven valamilyen történelmi korszakhoz, jelentős eseményhez, esetleg neves személyhez kapcsolódik, ezért most Petőfi születésének közelgő 200. évfordulója miatt kapta a PEREM (PEtőfi és a REformkor a Máraiban) címet.

Október 17-én és 18-án nagy volt a nyüzsgés az iskolában, ahol hagyományosan projektoktatás keretein belül mutatta be minden osztály az általa elkészített programot. Hétfőn az egyes évfolyamok – a legkisebbektől a legnagyobbakig – egymásnak mutatták be produkcióikat. Kedden egy rövid megnyitóval indult a MáraiFeszt második napja, melyen Mgr. Csurkó Éva igazgatónő köszöntötte az iskolába látogató vendégeket, ezt követte az Ifjúsági Vegyeskar műsora, majd a DÖK (diákönkormányzat) beszámolója. A vendégek és kísérőik 6 különféle csoportban (udvari méltóságok, országgyűlési képviselők, arisztokraták, mágnások, jurátusok, honvédsereg) járhatták végig a fesztivál egyes helyszíneit, hogy megtekintsék az érdekes műsorokat.

Exif_JPEG_420


Az alapiskola 1. A osztálya Petőfi Fekete kenyér című versén keresztül ismerkedett meg a költő életével, szülőföldje és anyja iránt érzett szeretetével. Zárásképpen – hafekete kenyeret nem is, de – mézeskalácsot sütöttek. Az 1.B osztály Petőfi egy másik versét – a Tintásüveget – adta elő többféle szereposztásban, lúdtollal és tintával írtak, kalapot hajtogattak, és kipróbálták a hő hatására megjelenő titkosírást is.


A 2.A osztály tanulói a reformkori gasztronómiával foglalkoztak, és olyan ínyencségekkel kínálták a vendégeket, mint például a házi disznótorosból származó kolbász, disznósajt és egyebek. A 2.B-sek az agyagozásra helyezték a hangsúlyt, és elkészítették az Anyám tyúkja című vers figuráit: a tyúkot és Morzsa kutyát. Ezenkívül a témához kapcsolódó leporellót is készítettek.

A harmadikosok Csak huszárosan címmel készítettek egy műsort, amelyben huszárdalokat énekeltek, mondókákra meneteltek, népi játékokat játszottak. Készítettek még papírcsákókat, valamint magyaros díszítésű kardokat és keszkenőket is.

rbt

A 4.A-sok Petőfi három megzenésített versét adták elő koreografált mozgással fűszerezve, míg a 4.B-sek hosszas anyaggyűjtés után megalkották Petőfi Sándor és Kossuth Lajos Facebook-profilját. Az ott megtalálható információkat egy lelkes előadás keretein belül meg is osztották a hozzájuk ellátogató közönséggel, amelyet Petőfi egyik megzenésített versének éneklésével koronáztak meg. Az ötödikesek olyan sporttevékenységekből adtak ízelítőt, mint a vívás, az evezés, a tánc, az úszás, a torna, az ökölvívás és a lovaglás, melyet a reformkor idején gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós vezetett be.

A hatodikosok a Pilvax kávéházba invitálták a látogatókat, ahol különböző memória- és kvízjátékok segítségével kipróbálhatták, hogy mennyire ismerik Petőfi Sándort, és akár verset is fabrikálhattak. A hetedik osztály az irodalom és a fordítások világába vitte a vendégeket, akiknek Petőfi-versek fordításait kellett felismerniük, majd megpróbálhatták összerakni a János vitéz angol fordításának első két versszakát a vers összekevert szavaiból. Az ügyesebbek angolra fordították az Itt van az ősz, itt van újra első két versszakát. A nyolcadik osztály kaszinóba invitálta a vendégeket, ahol megismerkedhettek a 19. század népszerű játékaival, a sakkal, a malommal, a dámával és a kártyajátékokkal. A kaszinó az arisztokrácia és a polgárság találkozásának és diskurzusának helyszínévé vált, és a szellemi fellendülést is nagyban szolgálta. A kilencedik osztály szabadulószobájában Petőfi rabjaivá válhattak az odalátogatók. A János vitéz egy-egy részlete által érdekes irodalmi és történelmi feladatokkal szórakozhattak. Tündérországba jutva az elbeszélő költeményben szereplő ételeket is megízlelhették a sikeres megfejtők.

A gimnázium I.AG osztálya Petőfi Sándor 1845-ös Kassán tett látogatásáról emlékezett meg, virtuálisan bejárva az útvonalat a kassai dómtól a Fekete Sas fogadón át egészen a színházig. Egy prezentáció keretében tájékoztatták az érdeklődőket a reformkori utazási lehetőségekről. Az I.BG osztály közkedvelt fürdőhelyeinket, mint pl. Bártfafürdőt, Pöstyént, Balatonfürdőt, illetve ásványvizeinket mutatták be, illetve az akkor munkálkodó híres orvos, Semmelweis Ignác tézisével és a helyes kézmosással ismertették meg az idelátogatókat. A kúra elengedhetetlen része a fej- és kézmasszázs is, amit mindenki kedvére kipróbálhatott. A II.G műsora „Nyolc esztendő nem a világ“ címet kapta, utalva a Kecskeméti toborzó utolsó sorára, amellyel minden hozzájuk érkező csoportot köszöntöttek. Az osztály a XIX. század magyar zenéjéről készített interaktív előadást, melyet kvíz követett. A komoly téma után a vendégek Liszt és Erkel alakját rakták össze puzzle játékban, a nagyon kreatívak pedig megrajzolhatták 30 másodperc alatt Liszt Ferenc portréját egy lisztbe. A gimnázium harmadik évfolyama 16 Petőfi-versből összegyúrt – jelmezekkel, kellékekkel, díszlettel és zenével megfűszerezett – jelenet segítségével kalauzolta el a nézőket Petőfi mindennapjaiba, megelevenítve a nagyszerű költeményeket, túllépve a szavalás határait, tolmácsolva bohózatot és megható részleteket. Az előadás végén a nézőknek alkalmuk nyílt számot adni arról, mely verseket ismerték fel a „rövid színdarabban“.
A negyedikesek a Honfoglalót hozták át az „offline“ világba, ahol a látogatók sok érdekességet ismertek meg a korabeli irodalomból és történelemből.
A képzőművészeti tagozat diákjai a reformkor nyomdászati technológiáját mutatták be a Nemzeti dal kinyomtatásával.

A MáraiFeszt – mint általában mindig – most is nagy sikert aratott. A látogatók nagyon jól szórakoztak, magasan értékelték a produkciókat, amit a márais diákok idén is nagy lelkesedéssel készítettek, és ezek révén új kapcsolatokra és barátokra is szert tettek.

Tóth Mónika