2019. április 10.-12-én  már 20. alkalommal Kassa, Márai városa adott helyet a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjének, mely a költészet napján József Attila és Márai Sándor születésnapján került megrendezésre  a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolában.  Az 56 versenyző és kísérőik szinte az ország minden területéről érkeztek a megmérettetésre, hogy összemérjék tudásukat és megünnepeljék anyanyelvünk, a magyar nyelv ünnepét. Iskolájukat képviselték a pozsonyi, dunaszerdahelyi, komáromi, karvai, szenci, nagymegyeri, galántai, nagymagyari, érsekújvári, rimaszombati, rozsnyói, kassai, füleki, felsőszeli, tornaljai, kétyi, deáki, lévai, bátorkeszi, csilizradványi, diósförgepatonyi, királyhelmeci, bodrogszerdahelyi, féli és nagykaposi diákok.

A verseny ünnepélyes megnyitóra a Thália Színház Márai Stúdiójában került sor, melynek hangulatát a kassai színek képviseletében Ádám Eszter hatodik osztályos tanuló szavalata és az Ifjúsági Vegyeskar bravúros minikoncertje emelte. Ezután a házigazda – a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatónője és egyben a szervezőbizottság elnöke – Csurkó Éva üdvözölte a vendégeket. Elmondta, hogy az iskola óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy immár huszadik éve- az idén éppen a költészet napján – házigazdája lehet az országos döntőnek. Hangsúlyozta  a szép beszéd versenyének fontosságát, valamint az intézmény névadójának, Márai Sándornak szellemi nagyságát.

Ezt követően Gris Emese Diána, a Kassai Magyar Főkonzulátus konzulja köszöntő beszédében azt emelte ki, hogy e nemes megmérettetés a tiszta és félreérthetetlen beszéd versenye, az anyanyelv megőrzése és a felvidéki magyarság záloga, mely létfontosságú a kisebbség fennmaradásának életében. Ezután  Jávor András, a Debreceni Egyetem nyugalmazott rektorhelyettese, majd Hanesz Angelika, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Kassai Területi Választmányának elnöke kívánt sok sikert a versenyzőknek. Majd Ledneczky Gyöngyi, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa és egyben az országos döntő elnöke vette át a szót. Mind maga, mind a verseny gesztora – az Állami Pedagógiai Intézet nevében üdvözölte az országos döntőbe jutott diákokat, felkészítő tanárokat az anyanyelvi vetélkedő idei jubileumi országos döntőjén. Egyben köszönetet mondott az iskola igazgatónőjének, a szervezőbizottságnak és valamennyi pedagógusnak a lelkiismeretes munkáért, mellyel hozzájárultak e verseny sikeréhez.Végül bemutatta az egyes kategóriákat elbíráló zsűrit.

I. kategória:

PaedDr. Ledneczky Gyöngyi – az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa- a zsűri elnöke, Mgr. Tímár Lívia – az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, Mgr. Borsos Kornélia – pedagógus

II. kategória

Dr. Vančo Ildikó, PhD.-  a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi  Intézetének docense,  Doc. PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD.- a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem  Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja Doc. PhDr. Kozmács István, PhD.- a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi  Intézetének docense. – a zsűri elnöke; 

III.-IV. kategória:

Doc. Vörös Ottó- a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem nyugalmazott tanára – a zsűri elnöke, Simon Szabolcs, PhD.- a komáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője, Mgr. Mihályi Molnár László – pedagógus, magyartanár

A döntő főkoordinátora, Fedor Erika magyar tanár még ismertette a gyakorlati útmutatókat. A versenyzők négy kategóriában versenyeztek. Az I. kategóriában az alsó tagozat negyedikesei és ötödikesei, a második kategóriában a felső tagozatosok mérték össze tudásukat, a III. kategóriát a gimnáziumok, a negyediket pedig a szakközépiskolák diákjai alkották. A verseny első részében a versenyzők felolvasták a begyakorolt, magukkal hozott szabadon választott prózai versenyszöveget. Ezután következett az egységes kötelező szöveg felolvasása. A küzdelem legnehezebb része a harmadik forduló, a szövegalkotás volt az adott témákra.

A verseny után a szakmai zsűri minden kategóriában részletes kiértékelést tartott, és rámutatott a leggyakrabban előforduló hiányosságokra. 

Az igényes megmérettetés után a vendégek megtekintették a Márai-emlékházat, és sétálhattak  Kassa belvárosában. Este mindenki kikapcsolódhatott. A Márai Stúdióban a KGSzT diákszínpada bemutatta „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról“ című előadását. Másnap mindenki izgalommal várta az eredményhirdetést.

A verseny győztesei:

I.kategória:

1.hely: Szőcs Eszter, Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta, felkészítő: PaedDr. Molnár Melinda

2.hely: Kórósi Virág Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer, felkészítő: PaedDr. Móriczová Andrea

3.hely: Dóczi Boldizsár, MTNY Alapiskola, Bodrogszerdahely, felkészítő: Kosztura Erzsébet

II.kategória:

1.hely: Lénárt Dóra, Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli,felkészítő: Mgr. Morovics Ibolya

2.hely: Bukovský Dorottya, MTNy Alapiskola Deáki,felkészítő: Mgr. Šóšiková Tímea

3.hely: Pőcz Anna, MTNY Alapiskola, Nagymagyar,felkészítő: Mgr. Bohák Csaba

A zsűri különdíja a szövegalkotásért:Korpás Johanna, Szenczi Molnár Albert MTNy 

Alapiskola, felkészítő: Mgr.Tóthová Katarína, PhD

III.kategória:

1.hely: Hajdók Fruzsina, Gimnázium, Királyhelmec, felkészítő: Hriczo Ágnes

2.hely: Mellár László, MTNY Szakközépiskola, Dunaszerdahely, felkészítő: Mgr. Nagy Ernest

3.hely: Papán Attila, Márai Sándor MTNY Gimnázium és Alapiskola, felkészítő: Mgr.Fedor Erika

A zsűri különdíja:    

Ziff Stella, MTNY Alapiskola és Gimnázium, Pozsony, felkészítő: PaedDr. Kulcsárová Mónika

A zsűri különdíja:

Gyurgyonovics Kinga, Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Felkészítő: Mgr. Alt Kapczy Ildikó

IV.kategória:

1.hely: Kovács Eszter, Szakközépiskola, Karva, felkészítő: Mgr. Kaszab Réka

2.hely: Ollé Ákos, MTNY Szakközépiskola, Dunaszerdahely, felkészítő: Mgr. Nagy Ernest

3.hely: Horváth Kitti, Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Bátorkeszi

felkészítő: Mgr. Csákvári Ágnes

A zsűri különdíja:    

Aranyossy Lehel, MTNY Szakközépiskola, Dunaszerdahely, felkészítő: Mgr. Nagy Ernest

Szeiler Máté, Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárom felkészítő: Mgr. Iveta Tóthová

/T.M./