A kisebbségi kulturális osztály mellett mától a helyi kultúra fejlesztésével is aktívan  foglalkoznak a kulturális minisztériumban. 2018 nyarán jött létre a Helyi és regionális valamint kisebbségi kulturális főosztály, amely a helyi és kisebbségi kultúrpolitikát hivatott fejleszteni Szlovákiában. A szekció két szakosztály munkájára épít. 

 A kisebbségi kulturális osztály Kún Kelemen Melinda vezetése alatt már 2018 január elsejétől működik, az osztály hosszútávú és fő feladata koncepcionális és stratégiai anyagok kidolgozása a kisebbségi kultúrák jelenlegi helyzete és igényei alapján.

 A helyi és regionális kultúra fejlesztésével foglalkozó szakosztály 8 alkalmazottja járási referensként dolgozik majd az egyes régiókban. A pozsonyi járásért felelős Trnovec Judit mától a szakosztály hivatalosan kinevezett igazgatónője, aki egy évig a kisebbségi kulturális osztályon dolgozott. 1994-től 10 évig a Pozsonyi Művelődési és Pihenőpark(PKO) kulturális főosztályának vezetője volt. Trnovec Judit jártas a hivatali munkában, 2004-ben már volt minisztériumi alkalmazott, akkor Dohányos Róbert vezette a kisebbségi osztályt, majd 2010-től a kisebbségi kormánybiztosi hivatal alkalmazottja volt.  A főosztály dolgozói közvetlenül a képviselt megyékben tartózkodnak és tevékenykednek majd. A besztercebányai referens a szintén magyarul tudó Kováč Péter. A kassai megyében Miroslava Vargová, az eperjesi megyében pedig a ruszin Marušin Vladimír képviseli a minisztériumot.  
“A két osztály közvetlen kapcsolata a készülőben lévő regionális és kisebbségi stratégiából ered. Bízom benne,hogy a két igazgató eddigi együttműködése a folyamat javára válik. Emellett, igazán örülök, hogy mindkét igazgatónő mélyrehatóan ismeri a kisebbségi kultúra lehetőségeit és gyenge pontjait egyaránt. Most nagyon jó a felállás, ki kell használnunk!” – nyilatkozta Rigó Konrád, kulturális államtitkár.

Ecsi N.