A Független Magyar Kezdeményezés /FMK/ liberális gondolkodású kassai szimpatizánsai Csaláné Erdélyi Kornélia vezetésével 20 évvel ezelőtt Kassai Polgári Klub néven hoztak létre egy polgári társulást. A klub tevékenységében Kassa multikulturális hagyományainak bemutatása és dokumentálása mellett külön hangsúlyt kapott az a törekvésük is, hogy látható emléket állítsanak a város olyan neves magyar személyiségeinek, mint Márai Sándor, Wick Béla, gr.Esterházy János, Radványi Géza. Az évek során sok kiállítást, tudományos konferenciát és előadásokat, klubesteket szerveztek, melyek összegzését a jubileum alkalmából kiadott füzet előszavában Palenčár Csáji Ildikó a Kassai Polgári Klub mostani elnöke így foglalt össze:

„A Kassai Polgári Klub 1998. április 15-én került nyilvántartásba. Tagjait a kezdetekkor zömében a hatvanas években működő Új Nemzedék Klub egykori tagjai alkották, akik közül már sokan távoztak az élők sorából, így a klub alapítója és első elnöke Csala Kornélia /Csaláné Erdélyi Kornélia/ is. Tisztelet emléküknek! Halála után engem bíztak meg az elnöki tisztséggel. A klub célja elsősorban is a közösségépítés.

Első székhelyünk, közkedvelt nevén a Vaskapu, ideális helyszín volt sokrétű tevékenységünk lebonyolítására. Első komolyabb pályázatunkat 1999 végén nyertük el, melynek segítségével lehetőségünk nyílott megszervezni egy előadássorozatot a szenvedélybetegségek ellen.

A következőkben igyekezetünk arra irányult, hogy részleteket mutassunk be Kassa múltjából, fotódokumentációs kiállításokon és a kiállításokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő füzeteken /37/ keresztül. A füzetek közül érdemes kiemelni a Kassai aranykincs történetét feldolgozó tanulmányt. Elsősorban is annak okán, hogy ezt a témát magyarul addig még nem dolgozták fel. Továbbá mert kutatásaink közben olyan dokumentumokra is akadtunk, melyek szerintünk más irányt szabhatnak a további ismereteknek. Ezeken a nagyobb akciókon kívül, kéthetente hívtunk meg neves előadókat, művelődéstörténészeket, gazdasági szakembereket, politológusokat, akik tagságunk és támogatóink számára érdekes témákat boncolgattak. Sok esetben tartottunk kétnyelvű esteket, közösen szervezve más nemzetiségű polgártársainkkal. Ezeken az esteken főleg az irodalom berkeiből választottunk olyan szerzőket, akik magyar irodalmi alkotásokat ültettek át saját nyelvükre és fordítva.

A leghosszabban tartó, és talán a leggyümölcsözőbb munkánk a  Székesfehérvári Kodolányi János Főiskola által vezetett négyszemeszteres történelmi tanfolyam megszervezése volt. A tanfolyam fő védnökségét a Zürcichi Magyar Történelmi Egyesület vállalta. Neves egyetemi oktatók előadásain keresztül sajátítgatták el a tanfolyam hallgatói a magyar történelmi ismereteket.

Voltak hagyományőrző rendezvényeink külön az iskolások részére is. Említésre méltó eredményeink közé tartozik a Márai Sándor szobrának a felállítása Kassán. Hivatalosan ez a Kassai Magyar Ház tevékenységi köréhez tartozik, de a járulékos költségek és a szervezési teendők túlnyomó része a Kassai polgári Klubra hárult, amit térítésmentesen végeztünk. A Műszaki Múzeumban 2005-ben rendezett József Attila kiállítás és 2006-ban megrendezett Rákóczi kiállítás, katalógussal és a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárral együttműködve kiadtunk egy turista kézikönyvet is. „Rákóczi és a kurucok nyomán“ címmel – Rákóczi centenáriuma alkalmából, az 1966-os II. Nyári Ifjúsági Tábor színhelyén, Abarán Németh László emlékoszlopot, Kassán Wick Béla emléktáblát avattunk. Bauer György mérnök által összeállított, Kassát bemutató képeskönyv magyar nyelvű kiadása. Csaláné Erdélyi Kornélia utolsó erőfeszítése a gr. Esterházy János, Kassa egykori képviselője mellszobrának felállítása, leleplezése, születésének 110. Évfordulóján volt, sajnos dr. Molnár Imre: Kegyelem életfogytig c. szlovákul is megjelent könyvének bemutatóját már nem élte meg.

Balázs Péter kutatásai alapján a Rozgonyi csata 700. évfordulója címmel Tancsák János szerkesztésében készült kiállításunk egy részét 2012-es júliusi ünnepségeken Rozgonyban, a községházán mutattuk be, mint állandó kiállítást, és novemberben a Löffler Béla Múzeum adott helyet a kiállításnak Kassán, amihez katalógust is kiadtunk.

EKF- Kassa 2013 – májusban bemutattuk az erdélyi fejedelmek által adományozott címeres leveleket, melyek közül többet Kassán adtak ki. A kiállítás anyaga a Magyar nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar megyei levéltár dolgozója dr. Szálkai Tamás kutatásainak az eredménye. Az Armales Transylvanorium című vándorkiállítás fővédnöke Czimbalmosné Molnár Éva Magyarország akkori kassai főkonzulasszonya volt. A címerleveleket megtekinthették még Szepsiben, Rozsnyóm, Rimaszombatban, Losoncon. A frissen kiadott Márai S. Egy polgár vallomásai – eredeti szöveggel és jegyzetekkel bemutatására Kassán, a Márai Stúdióban került sor a Helikon Kiadó irodalmi vezetője – Kovács Attila Zoltán részvételével. A Magyar Művészeti Akadémia segítségével, együttműködve a Kelet-szlovákiai Múzeummal december 4-án megnyitottuk a Restaurálás titkai című kiállítást dr. Szentkirályi Miklós vezette kisszebeni szárnyas oltár restaurálását bemutató posztereken. Ez a kiállítás is több helyen volt látható. Márkusfalván- a Szepességi Múzeum közreműködésével, és Krasznahorkaváralján az Andrássy Képtárban, a Rozsnyói Bányamúzeum kérésére.

2015-ben a kassai aranykincs megtalálásának 80. évfordulója alkalmával háromnapos nemzetközi konferenciát szerveztünk.

Minden év március 8-14 között, vasárnap megkoszorúzzuk gr. Esterházy János mellszobrát. Április 11-án, a költészet napja, Márai Sándor születésnapja is, városi emlékműsor társszervezője vagyunk.

2016-ban a Szabadság Hetén lepleztük le Radványi Géza világhírű filmrendező, Márai Sándor öccse emléktábláját és szerveztük meg a Rákóczi 110 éve Kassán címá nemzetközi konferenciát, melynek előadásait tartalmazza kiadványunk. Ezt a 2. Kiadást a Gömörország Regionális Kulturális Egyesület támogatásával sikerült megvalósítanunk. Köszönet Miskolcnak! Papp Ferenc főtanácsos úr közbenjárásáért!

A 2017-es évet Kocskai Istvánnak szentelt konferenciával kezdtük. Társszervezői voltunk Thökoly Imre születésének 360. És halálának 310. évfordulója, valamint a vele szorosan összefüggő a Reformáció 500 éve alkalmából rendezett nemzetközi konferenciának a késmárki Vármúzeumban. Megelékeztünk Radványi Géza 100. születésnapjáról és novemberben kétnapos emlékkonferencián mutattuk be életét, munkásságát az MMA és a MNFA közreműködésével.

2006-ban munkánk elismeréséüé megkaptuk Magyarország kormányától a Kisebbségekért Díj-at.”

Palenčár Csáji Ildikó