A Kassa városáról szóló törvény módosításában a Smer képviselői, Richard Raši és Otto Brixi javasolták, hogy a város jelképei védve legyenek.

A város jelképei közé tartozik a címer, a zászló, a pecsét és a hívódala. A parlament alkotmányjogi tanácsa javasolta a módosítás elfogadását.

A kormány képviselői figyelmeztettek, hogy a község által kinevezett jogi személyek, továbbá más jogi és természetes személyek csak a község beleegyezésével használhatják a városi jelképeket. Viszont abban az esetben, ha ezek a személyek engedély nélkül használnák a város jelképeit, semmilyen szankció nem róható ki.

Raši és Brixi szerint a város jelképeivel ugyanolyan megbecsüléssel és tisztelettel kell bánni, mint az állami jelképekkel. Ez okból nem lehet őket olyan esetekben használni, melyek során esetleg a város jelképeinek becsmérlésének látszatát kelthetik. A jelképek méltóságteljes és szabályszerű használatáért, védelméért azon személy felel, aki használja őket. A város jelképeivel való bármilyen módú visszaélés, jogosulatlan és alkalmatlan használata tiltva kellene, hogy legyen.

,,Napjainkban a jelképek leírását, ábrázolását és használatát Kassa város jogszabályzata tartalmazza, mely mint rendeleti jogszabály sok esetben érvényesíthetetlen, továbbá a vele való visszaélést nem lehet szankciókkal szabályozni,” – magyarázta Brixi és Raši.

A jogszabályzat helyett a Kassa és városrészei jelképeinek használatát egy általános érvényű rendelettel módosítanák. A rendelet alapján szankciókat lehet majd kiszabni a jelképek szabálytalan és nem engedélyezett használatára.

 

Forrás: spravy.pravda.sk