Negyvennégy millió eurónyi hiány keletkezett Kassa város költségvetésében, ami  a képviselő testületet arra kényszeríti , hogy sürgős intézkedésekre van szükség a jövő évi pénzügyi kiadások tekintetében. 

Hogy a feladat milyen nehéz, arról a legutóbbi – a hét elején, kedden megtartott – képviselőtestületi ülésen is meggyőződhettünk, mely reggeltől nem egészen 24 óráig tartott. Az egyik jelentős javaslat elfogadása az volt, hogy a képviselők többségi szavazattal elfogadták, hogy a főpolgármester havi fizetését a jelenlegi 7 266 euróról 5 190 euróra csökkentsék. Ezzel összefügg az is, hogy a főpolgármester két helyettesének is 5 086 euróról 3 633 euróra kell csökkenteni a havi fizetését. Önmagukkal szemben viszont nem voltak ilyen szigorúak a képviselők, ugyanis nem fogadták el Marcel Gibóda javaslatatát, mely arra vonatkozott volna, hogy 2024-ben a képviselők ne kapják meg a szokásos jutalompénzt. Mivel a képviselőtestület elutasította a főpolgármesternek a helyi adók-, valamint a hulladékelszállítás díjának emelésére vonatkozó javaslatát Jaroslav Polaček szombatra egy újabb ülésre szóló meghívót küldött ma a képviselőknek.

/sz/